Kværner fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 262 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er en liten nedgang fra 265 millioner kroner samme periode ifjor.

– Vi er fornøyde med å presentere enda et kvartal med solid drift, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i en melding.

Volatilt marked

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet hadde i kvartalet totale driftsinntekter på 1.727 millioner kroner, mot 2.727 millioner kroner året før.

– Olje- og gassmarkedet har vært volatilt i tre år. Kværners robuste ordrereserve kombinert med omfattende forbedringsarbeid har likevel gjort det mulig å opprettholde gode resultater gjennom denne syklusen, sier Haugan.

– Viktige muligheter

Selskapet hadde en ordreinngang på 588 millioner kroner i kvartalet. Kværner har ved kvartalets slutt en ordrereserve på 8.207 millioner kroner, noe som er på nivå med fjoråret.

– Vi ser nå et marked med mange prospekter som representerer viktige muligheter til å fylle på ordreboken. Tidspunktet er nå perfekt for operatører som planlegger å starte nye prosjekter: Vi kan levere høy produktivitet og lave kostnader når vi kan tilby samkjørte team direkte fra et ferdigstilt prosjekt over til det neste prosjektet

Kværner har steget rundt 15 prosent på Oslo Børs i år og prises til cirka 3,7 milliarder kroner. (Vilkår)