De går rundt i en oljehovedstad som minner lite om sol og varme. Likevel har fire gründere med bakgrunn fra oljeindustrien fått med seg den lokale vindparkutbyggeren Lars Helge Helvig på å bygge et solenergiselskap. Nå, to år etter den spede oppstarten av Norsk Solar, drar selskapet til med en solpark til 400 millioner kroner i Pakistan.

– Her får vi til en solpark, som er ren energi, som også konkurrerer med kull på prisen, sier daglig leder Øyvind Vesterdal, en av de fire gründerne.