Irene Rummelhoff står og venter på taxi i vårsolen i London. Ved siden står en av hennes unge ledere, Vibeke Sagvaag Gyldenskog. På konferansen om bærekraft for Statoil-investorer har Rummelhoff snakket om Statoils fornybarinvesteringer frem mot 2030. 100 milliarder skal selskapet bruke.

Rummelhoff er en av tre kvinner i konsernsjef Eldar Sætres nye toppledelse på 11. «Veldig dårlig» og «pinlig» er noen av karakteristikkene fra ledende politikere som Høyres Tina Bru, nestleder i energi- og miljøkomiteen, og oljepolitisk talsperson Hege Haukeland Liadal Arbeiderpartiet om kvinneandelen.