Investeringsanslaget for Johan Sverdrup-utbyggingen fase en kuttes med nye fire milliarder kroner. Det kommer frem av presentasjonsmateriellet for kapitalmarkedsdagen som avholdes i London onsdag formiddag. Investeringene anslås nå til 88 milliarder kroner, fire milliarder kroner lavere enn tidligere.

I materiellet kommer det også frem at fase 1 av utbyggingen nå er lønnsom på oljepriser under 15 dollar fattet. Fase 1 skal komme produksjon neste år. Hele prosjektet, fase en og to, er lønnsom på oljepriser under 20 dollar fatet.

Det skal komme pud for fase to i løpet av august. Da kan det komme nye nedskrivninger av investeringsanslaget. Statoil arbeider nå med en rekke tiltak for å få ned investeringene, blant annet en rekke digitaliseringsprosjekter.

Nærmer seg slutten på byggeprosjekter

De nye kuttene kommer etter at selskapet nå nærmere seg slutten på byggingen av flere av plattformene. I Sør-Korea vil den såkalte stigerørsplattformen forlate verftet i løpet av noen uker, mens byggingen av boreplattformen i Haugesund også går på skinner. Kontraktene for fase 1 av Johan Sverdrup-feltet ble tildelt da leverandørindustrien ble rammet av oljenedturen og skrek etter oppdrag.(Vilkår)