Tirsdag morgen la hydrogenselskapet Nel frem resultater for første kvartal.

– Første kvartal markerer starten på et viktig år for Nel og industrien, mens vi går fra ambisjoner til levering. Mens våre korttidssatsinger, produksjoner, og installasjoner er påvirket av pandemien, er resultatene fra første kvartal i tråd med utsiktene, og vi fortsetter å levere på vår strategi, sier Jon André Løkke, administrerende direktør i Nel.

Børsfavoritten fortsetter å vokse, og har ved utgangen av første kvartal en rekordhøy ordrereserve som har passert én milliard kroner, men selskapets resultat tynges av et betydelig kursfall i hydrogenselskapet Everfuel, der Nel er storaksjonær. Det sørget for et resultat før skatt på minus 580 millioner kroner.

Selskapet omsatte for 157 millioner kroner, langt svakere enn det et gjennomsnitt av analytikerne ventet – 204 millioner kroner.

At omsetningen var svakere og tapene større enn ventet førte til kursras for Nel på Oslo Børs. Aksjen var dagens mest omsatte på Oslo Børs, og falt nær 16 prosent til sluttkurs 20,13 kroner. Det betyr at markedsverdien til Nel falt seks milliarder kroner gjennom handelsdagen, til 29,2 milliarder kroner.

Nels aksjesmell

Selskapet tok et regnskapsmessig tap på 466 millioner knyttet til kursfall i Everfuel i første kvartal.

– Resultatet er sterkt preget av svingninger i aksjekursen til henholdsvis Everfuel og Nikola, og vi venter at disse aksjene vil fortsette å fluktuere og påvirke resultatet også i kvartalene som kommer, sa Løkke under kvartalspresentasjonen.

Everfuel ble skilt ut av Nel i 2019. Den gang betalte selskapet 1,7 millioner for å være med videre som aksjonær. Per mai 2021 har Nel 12 millioner aksjer i Everfuel, tilsvarende en eierandel på 15,85 prosent. Aksjeposten har en verdi på over 900 millioner kroner.

Everfuel-aksjen steg nær 700 prosent i løpet av få måneder på børs høsten 2020, noe som var med på å gi Nel milliardgevinst. Siden toppunktet i januar har Everfuel-aksjen imidlertid falt 58 prosent, noe som gir Nel et samlet papirtap på 1,1 milliarder kroner fra toppunktet.

Rekordhøy ordrereserve

I første kvartal gjennomførte Nel en emisjon, hvor det hentet 1,3 milliarder kroner i friske penger ved utstedelse av 49,5 millioner nye aksjer. Ved utgangen av første kvartal 2021 hadde selskapet en netto kontantbeholdning på 3,25 milliarder kroner.

Av kvartalsrapporten går det frem at selskapet hadde en rekordhøy ordrereserve på 1,1 milliarder kroner ved slutten av første kvartal – opp 11 prosent fra fjerde kvartal, og 80 prosent fra første kvartal 2020.

– Nel har en sterk finansiell posisjon, og en sterk balanse som hjelper oss med å gjennomføre på vår strategiske planer. Dette gjør at vi kan fortsette å investere i teknologi og mennesker, samt styrke vår lederposisjon i et raskt voksende marked, og å være en god samarbeidspartner etter som prosjekter blir større og mer komplekse, sier Løkke.

Pareto-analytiker tror på kursslakt

Blant meglerhusene som har dekning av Nel-aksjen, er Pareto Securities det mest skeptiske. Deres analytiker Gard Aarvik har satt kursmål 8 kroner på Nel-aksjen, mens det gjennomsnittlige kursmålet fra de seks analytikerne som følger selskapet ligger på 23,8 kroner.

Pareto skrev på forhånd at det tror selskapets driftsresultat vil fortsette å bli negativt påvirket av selskapets ekspansjon, samt andre forberedelser for å finansiere selskapets bratte vekst. Pareto tror selskapet vil levere et negativ driftsresultat hvert kvartal ut året, ifølge en kommentar fra TDN mandag.

Nel inngikk i slutten av april en rammeavtale med oljeserviceselskapet Aibel, og kunne senest mandag meddele at det har inngått en ny samarbeidsavtale med First Solar.

Nel-aksjen var i flere år på det som så ut til å være en endeløs opptur på Oslo Børs. Aksjen har per mai 2021 steget nær 600 prosent siden børsnoteringen i 2015, men den var på ett punkt opp nær 1000 prosent.

Det foreløpige toppunktet ble satt i starten av januar med 35,15 kroner per aksje. Før børsen åpner tirsdag omsettes aksjen for rundt 24 kroner, noe som betyr at aksjen har falt litt over 30 prosent på drøye tre måneder. I løpet av dagen stupte altså kursen ned under 20-tallet.

Nel-sjef Jon André Løkke sitter for øvrig på to millioner Nel-aksjer, som før børsåpning var verdt til sammen 47,8 millioner kroner. I løpet av dagen ble verdien på disse barbert med rundt syv millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.