Det er klart etter et styremøte i Norsk olje og gass mandag.

– Næringen deler i stor grad regjeringens analyser av effekten av forslaget. Det sikrer et nøytralt skattesystem og forutsigbarhet for næringen, sier administrerende direktør Anniken Hauglie.

– Samtidig vil det være enkeltelementer i forslaget vi vil komme tilbake til i høringsrunden, som for eksempel forslagets virkning for fremtidig leting, sier hun.

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon tilsluttet NHO for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

NHO sier også ja

NHO sentralt sier også ja innføring av kontantstrømskatt på norsk sokkel.

– NHO støtter at særskatten for petroleumsskatten omgjøres til en kontantstrømskatt, bekrefter NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han trekker fram at det nye systemet vil virke nøytralt, slik at investeringer som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt.

– Det er bra, fastslår Almlid.

Overrasket før valget

Det overraskende skatteforslaget ble lagt frem av regjeringen under stort hemmelighetskremmeri tirsdag i forrige uke, mindre enn to uker før valget.

Hovedgrepet i forslaget er innføring av en kontantstrømskatt for petroleumssektoren. Målet med omleggingen er ifølge regjeringen å sikre et strammere og mer nøytralt skatteregime på sokkelen der bedriftene ikke får incentiv til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Med det nye systemet ventes selskapene å få 45 milliarder kroner mer å rutte med i 2022. Men dette er bare en kortsiktig effekt, og på sikt ventes det nye regimet å øke skatteinntektene til staten med 7 milliarder kroner i året.

Også Arbeiderpartiet og Fellesforbundet har signalisert støtte til forslaget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.