Onsdag la olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram en egen hydrogenstrategi for Norge.

De mener markedspotensialet er stort. Hydrogen kan skape nye arbeidsplasser, gi Norge et nytt eksportprodukt og få en nøkkelrolle i innsatsen for å nå klimanøytralitet i Europa.

Men viktige barrierer står i veien.

I dag er hydrogen nemlig for dyrt til at det er konkurransedyktig.

– Vi tror hydrogen er noe vi kan lykkes veldig godt med hvis vi tar mulighetene i bruk, sier Rotevatn til NTB.

– Men hvis dette skal bli en stor eksportsuksess og et stort industrieventyr, så er vi helt avhengige av å få kostnadene ned, sier han.

Strategi uten tallfestede mål

Bru valgte å komme kritikerne i forkjøpet da strategien ble lagt fram. De som hadde ventet store pengesummer fra regjeringens side, vil nok bli skuffet, advarte hun.

– Det er viktig at folk forstår hva en strategi er. Det er ikke et bevilgningsdokument, utdyper Bru overfor NTB.

I strategien har regjeringen ikke satt noe tallfestet mål for hvor mye hydrogen som skal produseres i Norge.

Det ligger heller ikke noen anslag i strategien på hvor stort hydrogenmarkedet kan bli eller hvor mange arbeidsplasser som kan skapes.

Og regjeringen peker ikke på noen nye enkeltprosjekter som skal få støtte.

– Jeg tror ikke på at det er politikere som skal plukke ut prosjektene, sier Bru.

Hun mener denne oppgaven bør overlates til markedet.

– Men jeg tror veldig på at staten skal understøtte på finansieringssiden.

Savner tydelig kurs

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide beskriver strategien som en tapt mulighet for Norge.

– Her har man laget en oversikt over virkemiddelapparatet og hva som allerede eksisterer. Så sender man noen gode ønsker med på veien og håper noen tar tak i dette. Men uten at det settes noen tydelig kurs, sier Eide til NTB.

– Det mener jeg er å gi fra seg en stor mulighet.

Han frykter at hydrogentoget nå er i ferd med å gå i Europa mens Norge står igjen på perrongen.

– Risikoen er at vi klamrer oss så fast i fossilalderen at vi ikke ser de mulighetene som fins. Da blir omstillingen enda tøffere i framtida, sier Eide.

Vil satse på hydrogenbåter

I Europa spås hydrogen nå en nøkkelrolle i innsatsen for å nå klimanøytralitet.

Ideen er at hydrogen skal produseres med lave eller ingen utslipp av klimagasser. Så skal det brukes til å erstatte fossile brensler som olje, kull og gass. Hydrogen kan for eksempel brukes som drivstoff, til å lagre energi eller som innsats i industrien, deriblant i produksjon av stål.

I Norge ser regjeringen spesielt for seg at hydrogen kan få en rolle som drivstoff i maritim sektor, med hydrogendrevne ferjer og hurtigbåter som et viktig satsingsområde.

Men satsingen svarer ikke til forventningene, mener Marius Holm, leder i miljøstiftelsen Zero.

– Dermed taper vi terreng mot sammenlignbare land og EU, som nå satser tungt og konkret, sier Holm.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.