Innrapporterte estimater fra operatørene på norsk sokkel anslår oljeinvesteringene på sokkelen til 149,4 milliarder kroner i 2017, opp fra tidligere 146,6 milliarder kroner, ifølge en melding fra Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag.

«Anslaget er 1,9 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal. Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, felt i drift samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til oppjusteringen. Oppgangen innenfor feltutbygging har sammenheng med at myndighetene har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt siden forrige undersøkelse», heter det.

DNB Markets ventet oljeinvesteringene å stige med 0,9 milliarder kroner fra November-undersøkelsen, til 147,5 milliarder kroner i 2017, ifølge morgenrapporten.

«Et utfall over 150 milliarder kroner vil trolig bli tolket som mer positivt, mens et utfall under 145 milliarder kroner vil være mer negativt for utsiktene», skriver meglerhuset.

De totale investeringene i 2016 anslås til 163,3 milliarder kroner. Fallet i oljeinvesteringene fra 2015 til 2016 var på hele 18,8 prosent. Ved forrige korsvei i november ifjor, varslet SSB at fallet ville fortsetter nær uforminsket i 2017. Dagens anslag gir imidlertid en nedgang på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 1. kvartal 2016, påpekes det.

«Det relative fallet fra 2016 til 2017 som indikeres, er betydelig lavere sammenlignet med forrige kvartals måling, som da antydet et fall på 18,2 prosent. Dette skyldes oppjustering av 2017-anslaget, men også den betydelige nedjusteringen av 2016-anslaget som fant sted på samme tid ifjor», skriver SSB.

Det påpekes også at nedgangen fra 2016 til 2017 kommer innenfor alle investeringsområder bortsett fra rørtransport, der det indikeres en oppgang. Det er kategorien felt i drift som bidrar mest til nedgangen som anslås fra 2016 til 2017. Nedgangen er også betydelig innenfor nedstengning, feltutbygging og landvirksomhet, fremgår det.

De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2016 anslås til 163,3 milliarder kroner, ned fra 169,1 milliarder kroner. Leteinvesteringene i 2017 er ventet å være 18,4 milliarder kroner (21,5), mens investeringene til feltutbygging oppgis til å bli 54,0 milliarder kroner (51,4). Investeringene i felt i drift i 2017 anslås til 64,0 milliarder kroner (61,1).

Leteinvesteringene i 2016 anslås å være 23,0 milliarder kroner (23,4), mens investeringene til feltutbygging anslås å være 54,1 milliarder kroner (54,8). Investeringene i felt i drift i 2016 anslås til 67,6 milliarder kroner (69,7).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.