I konsesjonsrunden TFO 2018 har Olje- og energidepartementet utvidet det forhåndsdefinerte området med 47 blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet.

– I årets runde har vi gjort en betydelig utvidelse av TFO-området for best å legge til rette for en god, helhetlig utvikling av norsk sokkel, og da særlig av aktiviteten i Barentshavet der utvidelsen er størst, opplyser olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Dagens utlysning er en konkret oppfølging av Jeløya-erklæringens punkt om å videreføre en stabil og langsiktig petroleumspolitikk. En aktiv tildelingspolitikk med årlige konsesjonsrunder i våre best kjente leteområder er en viktig del av dette, sier Søviknes.

Det er to likestilte konsesjonsrunder for utforskningen av norsk sokkel. TFO-runden omfatter såkalte forhåndsdefinerte leteområder som betegnes som modne, altså at det er kjent geologi, færre og mindre utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

De nummererte konsesjonsrundene omfatter de umodne delene av sokkelen, der kunnskapen om geologien er mindre, infrastrukturen manglende og de tekniske utfordringene vurdert som potensielt større. Her er usikkerheten altså større, men samtidig er det mulig å gjøre nye, store funn.

Selskapene kan enten søke individuelt eller sammen som gruppe. Søknadsfristen er tirsdag 4. september, mens tildelingen blir klar i løpet av første kvartal neste år.

– Med TFO 2018 gir regjeringen viktig bidrag for arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.(Vilkår)

Dette bør du se etter på boligvisning
Visste du at nesen er et av de beste verktøyene på boligvisning?
05:21
Publisert: