– Det er mange festtaler om norsk kraft, men i praksis er regjeringen i ferd med å skatte i hjel det grønne skiftet, sier Christian Stav, som er sjef for det nordtrønderske kraftselskapet NTE.

Han står ved Nedre Fiskumfoss, der Namsen ligger stille og speiler den hvitkledde skogen i den første vinterprakten. På nyåret skal han innstille på om NTE skal satse hundrevis av millioner kroner på det 70 år gamle kraftverket.

Tidligere i år var kraftsjefen med og åpne det nyrenoverte vannkraftverket Linvasselv, som ligger noen meter inn i Sverige. NTE eier halvparten sammen med finske Fortum, Uniper og Holmen Energi, og etter oppgraderingen ligger det i år an til et skattbart overskudd på 142 millioner kroner. I Sverige betyr det en skatteregning på 39 millioner kroner.

Skattepine

Nå har Stav regnet på hva skatten ville vært dersom kraftverket hadde ligget på norsk side av grensen og kommet frem til 86 millioner kroner, altså en merskatt i Norge på 47 millioner kroner. Den store forskjellen ligger i at svenskene ikke har ekstraskatt på vannkraft, den såkalte grunnrenten. I tillegg har svenskene vedtatt å fase ut den ekstra eiendomsskatten for vannkraft, så om tre år øker skatteforskjellen i Linvasselv til 52 millioner.

– Vi mener ikke at vi skal ha svenske tilstander. Men i stedet for å legge til rette for investeringer i vannkraft, øker skatten, sier Stav.

Sol og vind danker ut vannkraft

Kraftbransjens store hodepine er at mens regjeringen har senket bedriftsskatten til 24 prosent, har den økt grunnrenten slik at samlet skatt for vannkraft nå er på nesten 60 prosent i år. Mens regjeringen avviser at skatten for vannkraft har økt, mener bransjen at skattetrykket har steget med nærmere seks prosentpoeng siden 2014.

Høyere enn oljebransjen

– Politikerne snakker varmt om det grønne skiftet og mener norsk vannkraft skal være et batteri for Europa. Alle har i partiprogrammene sine at det må stimuleres til investeringer i norsk vann, men så langt har bare Venstre foreslått lettelser, sier Stav.

Han viser til at selv oljebransjen i praksis har lavere skatt enn vannkraft, fordi oljeselskapene har større fradrag.

Kraftselskaper knust i skattekamp

Ifølge energimeldingen som Stortinget behandlet i fjor, må det investeres fire milliarder kroner hvert år de neste 30 årene for å opprettholde rundt 85 prosent av dagens produksjon.

Over nyttår skal Stav og styret i NTE ta stilling til om det skal foretas en stor oppgradering av kraftverket ved Nedre Fiskumfoss. En rehabilitering vil koste 400 millioner og øke produksjonen med ti prosent. En helt ny kraftstasjon vil koste i størrelsesorden 750 millioner, men kan gi 50 prosent mer kraft.

– I utgangspunktet er det ikke noen tvil om at det lønner seg å satse på et nytt kraftverk, men skatteskjerpelse gjør det mye tyngre å regne det hjem. Vi må også se på hva annet vi kan bruke pengene på. Det er et paradoks at skatteskjerpelse på vannkraft gjør det mer fristende å vokse ytterligere innen telekom, der skatten er senket, sier han.

Vindu til 2021

Oluf Ulseth i kraftselskapenes forening, Energi Norge, mener eksempelet viser hvor stort utslag skatt gir mellom Sverige og Norge som har felles kraft- og støttesystem.

– Vår bekymring er at dagens skattenivå ikke legger til rette for en oppgradering alle mener det er behov for, tvert imot, sier Ulseth.

Han fastslår at flere titall fornyelser av vannkraftverk ligger på vent eller er skrinlagt som følge av skattenivået, til tross for at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Ulseth peker på at det nå er et vindu frem til 2021 der norske kraftverk kan få støtte til investeringer gjennom det felles elsertifikatsystemet med svenskene.

Syvdobling av vindkraft dn+

– Det betyr at svenskene vil betale en del av regningen dersom vi får bygget ut prosjekter innen 2021. Det gjør det ekstra sårbart for dem som skal ta investeringsbeslutninger, at regjeringen nå igjen går inn for å øke grunnrentesatsen, sier han.(Vilkår)

Her er Norges første heisløse skisenter
Tett skog ødelegger god skikjøring landet rundt. I Øksendalen har Asbjørn Eggebø Næss funnet en løsning på problemet.
01:49
Publisert: