Ved utgangen av uke 33 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner på 68,9 prosent. Det viser NVEs ukerapport som ble lagt frem på onsdag.

Til sammenligning var medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 2002–2021 på 80 prosent. Gjennom uken økte magasinfyllingen med 0,5 prosent.