«Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025», heter det i en fersk rapport fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), utviklet i samarbeid med Thema.

DN har tidligere skrevet om at både NVE og olje- og energiministeren har varslet om at det kan være store penger å spare ved å slå sammen nettleieselskaper, altså selskapene som frakter strøm til kundene. Det blir nå ettertrykkelig støttet av den nye rapporten.

Den har tatt utgangspunkt i at dagens antall nettselskaper blir redusert fra 124 til 68, altså nesten halvparten av dagens antall. Her har 13 store selskaper blitt til åtte og 111 mindre selskaper blitt til 60.

Sammenslåingene begrunnes geografisk, og navnene på selskapene er anonymisert. Rapporten gir ikke konkrete anbefalinger til fusjoner eller hvilke selskap som eventuelt bør slå seg sammen.

«Et betydelig beløp»

DN har tidligere tatt utgangspunkt i de 101 nettselskapene utenom industrien som har innrapportert tall til NVEs nettleiestatistikk.

– 2,6 milliarder er et betydelig beløp og vitner om mye potensial i stordrift. Vi må kunne forvente at nettselskapene tar tak i de mulighetene som ligger i bruk av ny teknolog og omorganisering av bransjen, sier Ove Flataker, direktør for reguleringsmyndigheten for energi i NVE.

– Altså flere sammenslåinger?

– Rapporten viser i alle fall at det er store penger å spare ved å gjøre det, svarer han.

Best for de minste

Gevinsten av de reduserte kostnadene er knyttet til driften og tilfaller selskapene de første årene, mens på sikt tilfaller hele verdien kundene. Beregnet som andel av nåverdien, tilfaller nærmere 95 prosent norske nettkunder i form av lavere nettleie, heter det i rapporten.

Kundene i de minste selskapene kommer best ut. Nettleien til kundene i de minste fusjonerte selskapene som har færre enn 30.000 kunder kan bli redusert med 7,8 øre per kilowattime (kWh) i 2025. Til sammenligning reduseres nettleien for kundene i de fusjonerte selskapene som har flere enn 100.000 kunder med 0,9 øre per kWh, viser beregningene.

Fusjonene alene kan spare en gjennomsnittkunde fra 200 kroner til 1600 kroner i året avhengig av størrelsen på selskapet. Digitale løsninger og andre effektiviseringstiltak kan gjøre summen høyere.

– Er en halvering av antall selskaper realistisk?

– Det er konsulentenes beregninger som ligger til grunn, men vi har grunn til å tro at dette er et bra arbeid, sier Flataker.

Analyser av gjennomførte fusjoner og intervjuer med selskapsdirektører viser besparelser på 30–40 prosent av drifts- og vedlikeholdskostnadene hos minste selskap før fusjon – i noen tilfeller mer.

«Ikke en rasering»

Blant årsakene til kostnadsbesparelsene nevnes spesielt redusert bemanning, reduserte innkjøpskostnader og reduserte systemkostnader knyttet til ikt.

Direktør Ove Flataker registrerer samtidig at lokalt eierskap og lokale arbeidsplasser nevnes som grunn til at mange velger å bestå som egne enheter fremfor en sammenslåing.

– Noe av besparelsene skyldes administrativ nedbemanning, men dette er ikke en rasering av arbeidsplassene. I følge rapporten har dette vært løst ved naturlig avganger, og det vil alltid være behov for folk lokalt, som er ute i felt for å reparere nettet, sier direktøren.

DN omtalte nylig Rakkestad Energi, som har kommunen som hovedeier, blant aktørene som har slått fra seg tanken om å slå seg sammen med en større aktør. Eierutbytte og beskyttelse av lokale arbeidsplasser ble oppgitt som noen av årsakene til avgjørelsen.

Selskapet med 35 ansatte og 4500 kunder har den nest dyrest nettleien i Østfold målt i øre per kilowattime. Prisen på 35,75 øre er 30 prosent høyere enn deleier Hafslund, som er billigst i fylket.

– Det er sikkert riktig at en sammenslåing av nettselskap kan gi en utjevning av prisen og lavere nettleie. Likevel har kommunen konkludert med å beholde dagens rammer. Det er viktig med et lokalt energiselskap som er til stede i samfunnet. Økonomien i selskapet går rimelig greit, det tas ut et bra utbytte til kommunen, og nettleien er på et nivå som lar seg forsvare, sa Rakkestad-rådmann Alf Thode Skog til DN forrige uke. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Huseier: –Jeg har ikke tenkt på strømprisen siden vi fikk solcellepanelene
Kan gi 18 år med gratis strøm.
02:13
Publisert: