Elbilen vil utgjøre halvparten av det globale personbilsalget allerede i 2032, og det samme skiftet skjer for tyngre kjøretøyer bare fem år senere. Det er en av hovedkonklusjonene i en ny energianalyse frem mot 2050 utført av det norske sertifiserings- og konsulentselskapet DNV GL. Rapporten offentliggjøres neste uke.

– Av de store analyseselskapene er vi det mest optimistiske med hensyn til elbil, sier Sverre Alvik, som er forskningsleder for energiomstilling i DNV GL, på folkemunne mest kjent som Veritas.

44 prosent mindre olje

For oljelandet Norge kan omstillingen få store konsekvenser. Det globale oljeforbruket vil være redusert med 44 prosent i 2050 i DNV GLs prognose. Det er mer enn for eksempel det internasjonale energibyrået IEA ser for seg i sitt basisscenario, og på nivå med det Equinor anslår i det grønneste av selskapets tre scenarioer frem mot 2050.

Oljeproduksjonen vil ifølge DNV GL nå toppen allerede i 2022, og falle skarpt fra 2030. Han har ikke gjort noen fremskrivning av hva det kan bety for oljeprisen, det avhenger blant annet av Opecs reaksjon. Det kan uansett bli tøffere å være et oljeselskap på norsk sokkel.

– I et marked som når toppen i løpet av neste tiåret, blir det tøft å konkurrere. Men på norsk sokkel har en vært flinke til å få ned kostnadene de siste fem årene, sier han.

Den politiske diskusjonen omkring utdeling av nytt leteareal i Norge ønsker han ikke å delta i, men han påpeker at selv med 44 prosent fall i oljeforbruket frem mot 2050, vil det være behov for å finne ny olje globalt. Produksjonen i eksisterende felter vil nemlig falle raskere enn etterspørselen.

DNV GL legger for øvrig til grunn at gass vil spille en svært viktig rolle de neste tiårene, mens kull allerede har nådd sin globale konsumtopp i 2014.

Klimakatastrofe likevel

Selv om DNV GL både tror på elbilen og spår skarpt fall i både kull- og oljeforbruket, ser ikke Alvik lyst på klimautsiktene.

– Vi har en verden som ikke er på vei til Paris-målene, men mot 2,5 grader global oppvarming. Jeg vil si det er en katastrofe, sier han.

Pessimismen skyldes at CO2-nivåene i atmosfæren allerede er så høye at målet om å begrense global oppvarming til halvannen grad er nærmest uoppnåelig uten såkalte negative utslipp. Negative utslipp vil si at en i fremtiden må binde opp mer CO2 enn en slipper ut, men DNV GLs prognose er ikke optimistisk på dette punktet.

Forutsetningen i rapporten er 2,4 prosent årlig global økonomisk vekst og en befolkningsøkning til 9,4 milliarder mennesker i 2050. Den slags vekst vil bety 70 prosent flere personbiler i verden, selv om autonome kjøretøyer og samkjøring brer seg.

Teknologien driveren

Når det gjelder elbilveksten, er det ikke subsidier som vil drive den på lang sikt, ifølge DNV GL. Etter hvert som elbilproduksjonen kommer opp i skala, vil batterier bli stadig billigere og bedre.

– Det teknologiske fortrinnet elbilene har vil bli vanskelig å konkurrere med. En elbil har 90 prosent effektivitet i motoren i stedet for 25 prosent, som i en bil med forbrenningsmotor, sier Alvik.

Elektrifiseringen får også støtte på produksjonssiden. Særlig solenergi er på fremmarsj, ifølge DNV GL.

– Sol blir den største kilden til elektrisitet fra 2035. Solenergi er allerede den billigste måten å produsere elektrisitet på i store deler av verden, sier Alvik.

Solenergi vil bli så stort at strømprisene kan bli svært lave på dagtid, noe som vil støtte elbilveksten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.