Tirsdag ettermiddag møttes olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og NVE-sjef Kjetil Lund i Olje- og energidepartementet. Bakteppet for møtet var de høye strømprisene, som i det siste bare har tiltatt i styrke. Mandag ble det registrert den høyeste strømprisen noensinne, med over fire kroner per kilowattime i ettermiddagstimene. Nettleie og avgifter kommer i tillegg.

Mjøs Persen sier NVE-sjefen orienterte henne om kraftsituasjonen og ga råd til hvilke tiltak som kan innføres. Hun konstaterer at det haster.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) etter tirsdagens møte i departementet med NVE-sjef Kjetil Lund. Statsråden fikk en orientering om kraftsituasjonen og en vurdering av strømprisene gjennom vinteren.
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) etter tirsdagens møte i departementet med NVE-sjef Kjetil Lund. Statsråden fikk en orientering om kraftsituasjonen og en vurdering av strømprisene gjennom vinteren. (Foto: Terje Bendiksby/NTB)

– Situasjonen er alvorlig, for vi har veldig høye strømpriser, og det er ventet at det kan vedvare utover vinteren. Det er det vi må forberede oss på, sier hun.

– At prisene er så høye, det gjør det vanskelig for folk. Strømregningen er kanskje den regningen som varierer mest, og når den nå øker så mye som den gjør, er det en vanskelig situasjon å være i, sier hun.

NVE-sjef Kjetil Lund tror strømprisene blir høye fremover.

– Vi må innstille oss på at de høye prisene vil kunne vedvare gjennom vinteren, og tidvis bli enda høyere, sier NVE-sjefen som ikke vil røpe hvem som tok initiativ til møtet.

– Det er naturlig å gi en orientering til statsråden med de høye prisene som er i markedet.

– Hvordan er overføringskapasiteten?

– I utgangspunktet er den god, selv om vi også har flaskehalser, særlig mellom nord og sør. Men, det er behov for å bygge mye mer kraftnettet hvis vi skal nå ambisjonene om elektrifisering og ny grønn industri.

– Må se på flere tiltak

Mjøs Persen opplyser at de nå skal se på hvilke tiltak de kan gjøre på kort og lengre sikt. Samtidig viser hun til at regjeringen allerede har økt bostøtte for de med dårligst råd, samtidig som den vil senke elavgiften med ti øre per kilowattime i månedene januar, februar og mars.

– Synes regjeringen at et kutt i elavgiften på ti øre er nok til at det monner?

– Med så høye strømpriser som det er nå, så er det ingen tvil om at man også må se på flere tiltak. Men at den vil være med på å få ned strømregningen, det vil den jo. Og det er en av tingene som er mulig å gjøre for å senke strømregningen på kort sikt. Når vi nå ser at de høye strømprisene vil fortsette gjennom vinteren, er det etter mitt syn viktig å også se på andre tiltak, sier Mjøs Persen.

– Hvilke tiltak er det mulig for dere å gjennomføre? Kan dere kutte moms?

– Det kan jeg ikke svare helt konkret på akkurat her og nå. Vi vil vurdere flere tiltak, men jeg har skjønt det sånn at det å kutte moms ikke nødvendigvis er en enkel øvelse, rett og slett fordi det handler om generelle avgiftssystemer og er regulert etter andre lover, sier Mjøs Persen.

– Godt skikket til å forvalte eierskapet

Konsernsjefene i Statnett og Statkraft er blant de best betalte i statlig eide selskaper. Bare i fjor tjente Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen drøye syv millioner kroner.

Dersom utbyttepolitikken fra tidligere år blir liggende fast, kan det også gå mot rekordutbytte for en rekke stats- eller kommunaleide strømselskaper neste år.

– Kommer dere til å gjøre noe med lønnsnivået i strømselskaper, eller sette føringer på utbytte?

– Veldig mange av strømselskapene er eid av kommunene og med på å skape velferd ute i kommunene. Det går direkte på eldreomsorg, barnehageutbygging og skoler. Jeg tror lokalpolitikerne rundt omkring i det ganske land er godt skikket til å forvalte eierskapet på en veldig god måte, sier Mjøs Persen.

– Så vil jeg advare sterkt mot å bruke en ekstremsituasjon til en annen politikk enn man ellers gjør. Det er også viktig at vi kan bruke noe av overskuddet som fellesskapet får, til å bygge nytt nett og ny overføringskapasitet som vi åpenbart trenger for å bygge ny, grønn industri, sier hun.

Myndighetene har foreløpig ikke kommet med noen konkrete tall på hvor mye ekstra penger staten skuffer inn som følge av den unormale situasjonen. Ifølge Europower har Trygve Slagsvold Vedum ingen beregninger, ingen tall, og ikke noe som ligner en oversikt over hvor mye penger staten tjener på moms på strøm.

– Men dere har kanskje gjort dere noen tanker om hvor stor prosentandel som bør tilfalle folk flest?

– Jeg vil nå gå inn og se på hvilke tiltak vi kan komme med for å avhjelpe den vanskelige situasjonen som jeg tror mange kan komme i. Det andre blir en teoretisk øvelse, sier Mjøs Persen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.