Til tross for et kraftig resultatfall var det tilsynelatende en strålende fornøyd Eldar Sætre som møtte Dagens Næringsliv i går på Equinors kapitalmarkedsdag i London.

– Fjerdekvartalsresultatet er fortsatt et veldig sterkt resultat. Men det er nesten 20 prosent ned i forhold til det var på samme tid i fjor. Men så ser vi at det er gasspriser som har drevet dette ned. Gassprisene kommer til å svinge. Vi viser i dag at vi faktisk tåler slike lave priser, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Resultat etter skatt endte i fjerde kvartal på minus 230 millioner dollar. Det skyldes blant annet nedskrivninger på 1,4 milliarder dollar. Det underliggende driftsresultatet endte på 3,55 milliarder dollar for fjerde kvartal 2019. Det er en kraftig nedgang fra samme periode året før da oljekjempen leverte et driftsresultat på 4,39 milliarder dollar.

Resultatnedgangen var allerede tatt høyde for i analytikernes anslag, som ventet et underliggende driftsresultat på 3,37 milliarder dollar.

Gassfloke

Nok en gang er det et svakt gassmarked som trekker ned resultatene til Equinor. Fra fjerde kvartal 2018 til fjerde kvartal i fjor har europeiske gasspriser i snitt rundt halvert seg.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor på vei til resultatpresentasjonen tidlig torsdag morgen i London.
Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor på vei til resultatpresentasjonen tidlig torsdag morgen i London. (Foto: Jeff Gilbert)

– Gassprisene er svake nå fordi mye gass kommer inn i markedet. Det er nye LNG-prosjekter på naturgass. Samtidig har ikke etterspørselen økt like mye som tidligere. Dette går i bølger. Det har vi sett tidligere i historien, sier Sætre.

– Men er det en varig svekkelse?

– Vi er nede på et lavnivå når det gjelder naturgass, og vi er helt tydelige på at gassprisen vil styrkes, sier han.

Gass utgjør rundt halvparten av produksjonsvolumene til Equinor.

– Jeg er litt i stuss

Foran investorer og analytikere i Londons finansdistrikt la Sætre frem tall som viser solid inntjening de neste årene. Den samlede kontantstrømmen etter skatt de neste tre årene skal opp i 30 milliarder dollar, rundt 276 milliarder kroner. Det gir grunnlag for å tekke investorer med høyere utbytte og fortsatte tilbakekjøp av aksjer.

– I dag vil vi vise at vi er godt posisjonert for å øke produksjonen, kontantstrøm og avkastning langt mer enn hva jeg tror de fleste selskapene i bransjen kan levere, sa Sætre.

Men til tross for begeistringen falt kursen på Equinor-aksjen med 2,5 prosent i går.

– Jeg er litt i stuss over at aksjekursen er såpass svak, sier oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

– Jeg synes budskapet de kommer med er greit. Produksjonsguidingen er som vi ventet, men jeg er klar over at enkelte forventet enda mer. Capex (investeringer, red.anm.) var litt lavere enn vi ventet, og de økte utbyttet med fire prosent. Konsensus var litt høyere på utbytte. Jeg tror er at det er enkelte norske analytikere som har hatt høyere forventninger på produksjonsvekst, sier han.

Han tror også enkelte analytikere bruker anledningen til å redusere gassprisforutsetningene, selv om det ikke er direkte knyttet til Equinors kapitalmarkedsdag.

Vekst på syv prosent

Equinors samlede egenproduksjon i fjerde kvartal var rekordhøy, godt hjulpet av oppstarten av gigantfeltet Johan Sverdrup. I år venter Equinor en produksjonsvekst på om lag syv prosent, og en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag tre prosent fra 2019 til 2026.

Equinor venter videre gjennomsnittlige årlige organiske investeringer på om lag 10–11 milliarder dollar i 2020 og 2021, og rundt 12 milliarder dollar i 2022 og 2023. Letekostnadene ventes til om lag 1,4 milliarder dollar for inneværende år.

Merker ikke oljeskepsis

De siste årene har flere fondsforvaltere redusert sine investeringer i fossil energi som følge av en økende bevissthet rundt klima og miljø. Det siste året har Equinors aksjekurs falt 11 prosent. Equinors finansdirektør Lars Christian Bacher sier de ikke merker effekten av oljeskeptiske investorer.

– Alle jeg snakker med gir oss anerkjennelse på at vi er blant de ledende selskapene på disse områdene, sier han.

Han snakker varmt om kvaliteten på prosjektene som selskapet har i porteføljen.

– Kombinert med det vi gjør på fornybarsiden burde dette i aller høyeste grad være attraktivt for langsiktige investorer, også investorer som er bekymret for bransjen, sier Bacher, og viser til da Equinor i fjor hentet én milliard dollar i obligasjonsmarkedet til svært lav rente.

– Det var det tredje billigste lånet i denne industriens historie. 30 år med penger, null spørsmål om ESG. Ingen bekymring i det hele tatt, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.