Norges eksport av naturgass satte nok en rekord i fjorårets siste måned, med en verdi på elleville 95 milliarder kroner – nesten det dobbelt av all fastlandseksport. Det kommer frem i ferske tall fra Statistisk sentralbyrå mandag morgen.

Den skyhøye verdien på gasseksporten bidro sterkt til at Norge fikk sin høyeste eksport totalt noensinne i fjor med 1378 milliarder kroner, og sitt høyeste handelsoverskudd, med 531 milliarder. Olje og gass sto for over 60 prosent av all eksport i 2021, opp fra 42 prosent i 2020.

Den månedlige gasseksporten har satt nye rekorder fem ganger på rad. Verdien på gasseksporten for året sett under ett er også den største noensinne, etter en firedobling fra fjoråret. Årsaken er naturligvis de ekstreme gassprisene i Europa, som har løpt helt løpsk gjennom høsten og vinteren mens kontinentet gjennomgår en av de mest alvorlige energikrisene i manns minne.

Energikrisen rammer ikke bare gassmarkedet – også kraft- og kullpriser har steget kraftig, og det samme har prisen på utslipp i det europeiske kvotesystemet. Gass er den største enkeltstående kilden til strømproduksjon i Europa, og Norge står for omtrent en kvart av EUs forbruk, bare slått av Russland.

Energikrisen skaper historiske inntekter både for den norske stat og selskapene på norsk sokkel, som også har nytt godt av høye oljepriser de siste månedene. Også krafteksporten var på sitt høyeste noensinne - selv om Norge også må tåle negative konsekvenser av høye strømpriser til forbrukerne.

– I 2021 var det en fordelaktig prisutvikling på import- og eksportvarer sett fra Norges side. Varer vi eksporterer har hatt mye høyere prisvekst i gjennomsnitt enn varer vi importerer, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk i SSB Espen Kristiansen.

Makser gassproduksjonen

Den delstatlige giganten Equinor, den suverent største produsenten av gass på norsk sokkel, fikk tidenes resultat i tredje kvartal, og analytikerne forventer at rekorden står for fall når selskapet presenterer sin fjerdekvartalsrapport 9. februar.

Equinor opererer det største gassfeltet i Europa, Troll, og fikk tillatelse i høst til å øke gassproduksjonen fra dette feltet og Oseberg for å møte etterspørselen fra Europa. Selskapet har også sluttet å pumpe gass ned i Gina Krog-feltet i Nordsjøen for å støtte oljeproduksjonen, som det vanligvis gjør, for å eksportere den i stedet.

Dette er et svært uvanlig grep, som understreker hvor spesiell situasjonen er. Historisk sett har oljeselskapene prioritert væskeproduksjonen, som har vært mer lønnsom, men det bildet er nå snudd på hodet, med gasspriser som har vært på nivåer som tilsvarer godt over 300 dollar per fat dersom man gjør enheten om til oljeekvivalenter. Til sammenligning handles nordsjøoljen Brent nå til nesten 87 dollar, hvilket er det høyeste nivået på syv år.

Årsakene til energikrisen i Europa er sammensatte. Forrige vinter var ekstra kald og lang, og europeiske gasslagre har vært på et mye lavere nivå enn de pleier de siste månedene, samtidig som leveransene fra Russland har vært lave. I lange perioder har det også blåst mindre enn vanlig, hvilket har gitt mindre vindkraft og større behov for gass og kull, samtidig som etterspørselen etter flytende gass har vært sterk i Asia, hvilket også har bidratt til å presse opp prisene.

Flere rekorder

Det er ikke bare gasseksporten som satte ny rekord i fjor. Også eksportverdien av kraft, fisk og metaller steg til nye høyder.

Eksportverdien for strøm var historisk høy med 3,9 milliarder kroner i desember og 17 milliarder for året under ett. Det er nær en seksdobling fra fjoråret.

Metalleksporten steg til 95 milliarder kroner i fjor, og aluminium sto for nesten halvparten. Fiskeeksport utgjorde 117 milliarder kroner, og fersk laks sto for over halvparten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.