Gasskraftverket skal etter planen stenges ned 31. august. Statnett skal levere sin utredning innen 1. oktober, og ett av spørsmålene de ser på er om gasskraftverket på Mongstad skal reddes.

– Når vi skal ha tiltak som kan hjelpe i en eventuell svært anstrengt situasjon, er det viktig at vi har god oversikt over mulige tiltak og hvordan de kan bidra og kostnadene ved dem. Derfor må beslutningen om å eventuelt benytte Energiverk Mongstad i en slik situasjon settes i en større sammenheng, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Systemdrift i Statnett i en pressemelding.

Dialog om kommersielle løsninger

Pressetalsmann i Equinor Gisle Ledel Johannessen sier at de har vært i en løpende dialog med myndighetene.

– Vi ser frem til å holde en videre dialog med myndighetene for å finne operasjonelle og kommersielle løsninger for å bidra til at kraftvarmeverket på Mongstad kan holdes i beredskap, sier Johannessen.

Ønsket fra Statnett er et av flere såkalte særlige tiltak som kan avhjelpe i svært anstrengte kraftsituasjoner. Statnett har tidligere pekt på at en nedleggelse av kraftverket reduserer forsyningssikkerheten i regionen.

– Vi mener det er viktig å beholde tilgjengelig kraftproduksjon når vi er på vei inn i en situasjon med mulig knapphet på kraft. Derfor ber vi Equinor om å revurdere sin beslutning og sikre at Energiverk Mongstad kan være tilgjengelig som tiltak for å trygge forsyningssikkerheten, sier Peer Olav Østli i Statnett.

Ifølge Østli er det god dialog mellom Statnett og Equinor om hvordan man kan sikre at Mongstad fortsatt vil kunne være tilgjengelig etter 1. september.

– Equinor viser i denne dialogen til at det er teknisk mulig å holde anlegget i videre drift og at de vil vurdere operasjonelle og kommersielle løsninger for at energiverket kan opprettholdes, står det i pressemeldingen.

Skal se på finansiering

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett forteller DN at selskapet i første omgang har bedt Equinor om en utsettelse av nedstengingen av kraftverket på Mongstad. På spørsmål om det er aktuelt for Statnett å bidra finansielt, refererer Glette til denne oversikten over tiltak som det heleide statlige selskapet skal levere innen 1. oktober.

– I denne oversikten vil vi gå dypere inn på hvordan SAKS-tiltakene kan finansieres og benyttes.

– Kan det bli aktuelt å be staten eller regjeringen å ta en del av regningen?

– Gjennomgangen inkluderer en helhetlig vurdering som vil ta for seg finansieringen av de ulike tiltakene.

– Har dere eller staten hjemmel til å eventuelt tvinge Equinor å holde Mongstad i beredskap?

– Vi ber dem i første omgang om å utsette, og vi opplever at vi har en god dialog med Equinor.

Bakgrunnen for nedstengningen av kraftverket er at det er ulønnsomt å drive. Equinor har tidligere vært tydelig på at det skal legges ned, all den tid ingen andre aktører har sagt seg villig til å bidra økonomisk til å holde det i aktivitet.

Statnett, som allerede i 2019 pekte på at en nedleggelse ville svekke forsyningssikkerheten i regionen, har også tidligere sagt at det ikke er aktuelt for selskapet å bidra økonomisk. Selskapet har også advart om at å koble fra gasskraftverket kan få konsekvenser for Equinors mulighet til å benytte kraftnettet til å gi strøm til olje- og gassplattformer som skal elektrifiseres, som Troll B, Troll C og Oseberg Feltsenter.

Opposisjonen vil ha statsråden på banen

Fremskrittspartiet og Høyre er blant partiene som har bedt regjeringen gripe inn. Nå ber partiene igjen statsråden komme på banen.

– Nå forventer jeg en rask avgjørelse fra regjeringen, og det er selvsagt å videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad. Når Statnett er klar igjen på at de mener nedstengningen må utsettes, er det ingen grunn til å vente på en utredning. Det å redusere strømberedskapen under en krise kan ikke gjennomføres, sier Marius Arion Nilsen i Fremskrittspartiet til NTB.

– Det er klart at hvis Equinor vegrer seg med å videreføre dette på oppfordring fra Statnett, må statsråden sette seg ned ved bordet med Equinor og få på bordet hva de økonomiske konsekvensene dette har. Det er ikke uten grunn at Statnett ber om en utsettelse, sier Ove Trellevik i Høyre til NTB.

Trellevik sier at gasskraftverket har en betydelig kapasitet i regionen. Han sier at det haster, også fordi folk på Mongstad som jobber med å stenge ned gasskraftverket må vite hva de skal gjøre.

– Det er nok vente og se-holdninger, når Statnett nå for andre gang er frampå så gjør ikke det uten grunn, sier Trellevik.

DN har sendt Olje- og energidepartementet spørsmål på epost, men har foreløpig ikke mottatt noe svar.

Lokale krav

Lokalt næringsliv og Sp-fylkesordføreren i Vestland har også bedt regjeringen ta grep og berge gasskraftverket.

Equinor har uttalt at gasskraftverket skal stenges fordi det ikke er lønnsomt. Energiganten har uttalt at det ikke er deres ansvar å sikre en strømbackup i Norge. Statnett har tidligere advart mot å stenge ned gasskraftverket i den pressede kraftsituasjonen vi nå er i. Flere har påpekt at det blir dyrt å starte opp gasskraftverket igjen i oktober hvis det er blitt stengt i august.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.