– Dette er et strategisk oppkjøp som består av fire elementer: Buzzard, Rosebank, et funn i det bredere området rundt Rosebank og cirka 21 ansatte som er tilknyttet virksomheten. Det er i henhold til det vi har kommunisert tidligere med å fordype oss i kjernelandene og det vi allerede har tilstedeværelse fra før, sier Equinors Storbritannia-sjef Arne Gürtner.

Fredag ble det klart at Equinor har inngått en avtale om å kjøpe kanadiske Suncor Energys britiske virksomhet for en pris på 850 millioner dollar. Det tilsvarer nesten ni milliarder norske kroner.

Med transaksjonen følger en eierandel i det allerede operative oljefeltet Buzzard, der CNOOC er operatør, og en økt andel i Rosebank-utbyggingen. Sistnevnte er et omdiskutert prosjekt og har møtt motstand fra miljøforkjempere i Storbritannia.

– Det vi er opptatt av er å fremme et godt prosjekt. Vi er i siste fase av modningen av prosjektet, og skal snart levere endelig investeringsbeslutning. Så vil det være opp til myndighetene og regulatorer å gi oss den godkjennelsen som må til, sier Gürtner.

Arne Gürtner, Equinors Storbritannia-sjef.
Arne Gürtner, Equinors Storbritannia-sjef. (Foto: Michal Wachucik/ Equinor)

Omdiskutert felt

DN omtalte allerede i starten av januar at Equinor vurderte å kjøpe Suncors andeler i Storbritannia, etter at det kanadiske selskapet i august i fjor kommuniserte at det hadde startet en prosess med å selge andelene det har i landet.

Opplysningen kom samtidig som at selskapet offentliggjorde salget av andeler på norsk sokkel til Hitecvision-kontrollerte Sval Energi.

Kjøpet av Suncors britiske virksomhet vil øke Equinors egenproduksjon med om lag 15.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2023, opplyses det.

– I henhold til strategien skal vi optimalisere olje- og gassporteføljen, men også investere i fornybart og lavkarbon. Dette er noe vi allerede gjør i Storbritannia. Når det gjelder utslippene er det planer om å elektrifisere Buzzard. Det var en viktig faktor for oss, og noe som gjør det attraktivt i henhold til vår egen strategi om elektrifisering, sier Gürtner.

Han forteller videre at det også er planer om elektrifisering av Rosebank.

– Rosebank er et godt prosjekt der vi ser store muligheter for verdiskaping. Det er også et prosjekt der vi bruker erfaringer og teknologi fra norsk sokkel, sier han.

Rosebank-feltet ligger på britisk side av Nordsjøen, vest for Shetland-øyene og er det største feltet på britisk sokkel. Equinor og partnerne planlegger å legge frem en endelig investeringsbeslutning senere i år, og har betinget 250 millioner dollar av Suncor-kjøpet av den endelige beslutningen.

Utbyggingen er blitt møtt med massiv motstand fra miljøforkjempere i Storbritannia, som blant annet har protestert utenfor Equinors kontorer i London og Aberdeen. The Guardian har tidligere skrevet at det britiske folket «effektivt vil betale for 91 prosent av kostnader knyttet til utviklingen av feltet», som konsekvens av skattelettelser og subsidier til utviklerne.

Skatt

For Equinor vil en økt produksjon i Storbritannia være hensiktsmessig da selskapet har et skattemessig underskudd det kan bruke mot fremtidige inntekter.

Selskapet har de siste årene hatt store olje og gassinvesteringer på den britiske sokkelen gjennom utbyggingen tungoljefeltet Mariner, et felt som regnes som marginalt lønnsomt.

Økning av oljeproduksjonen gjennom oppkjøp kan være attraktivt for et selskap som nærmest renner over av penger i kjølvannet av det siste høye oljepriser og i særdeleshet gasspriser. Det vil også være et grep for å opprettholde produksjonen etter 2030.

På spørsmål om hvordan de skattemessige underskuddene har påvirket beslutningen om å kjøpe Suncor Energy, svarer Gürtner at det først og fremst handler om å bygge på en tilstedeværelse som Equinor allerede har i Storbritannia.

– Det er synergier både på strategisk og organisasjonelt plan, men også på finansene.

Han vil heller ikke gå i detalj om hvorvidt britenes «energy profits levy», ikke ulikt det som her hjemme er blitt kalt høyprisbidrag, har hatt påvirkninger for Equinors syn på Storbritannia som et attraktivt sted å investere.

– Vi har notert oss økningen, men utover det vil jeg ikke ta stilling til det ene eller det andre. Uavhengig av land så vil en endring i rammebetingelser totalt sett være noe vi ser på og må ta hensyn til i enhver virksomhetsbeslutning, sier Gürtner.

Ikke ferdig

Det er ikke mer enn knappe tre uker siden at Equinor og konsernsjef Anders Opedal la frem et justert driftsresultat på massive 750 milliarder kroner for 2022.

I forbindelse med kapitalmarkedsdagen i London samme dag uttalte Opedal at Equinor jobber for å holde produksjonen av olje og gass lenger oppe enn det som tidligere var kjent – også utover 2030.

Utenlandssjef Philippe F. Mathieu sa samtidig til DN at «spissingen» av Equinors utenlandsvirksomhet fortsetter.

– Internasjonalt betyr det at vi vil optimalisere de posisjonene der vi har sterke muligheter til å bygge og generere merverdi. Vi har en del kjerneland, som USA, Brasil, Storbritannia, Angola, Canada og Algerie. Det er der vi vil konsentrere oss, hvis vi ser muligheter til å utdype vår posisjon, slik vi gjør på norsk sokkel, sa han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.