På grunn av krigen i Ukraina har olje- og gassprisene skutt i været. Det tjener Norge gode penger på.

Økonomer DN har snakket med har lagt frem beregninger som viser at Norge kan tjene 1750 milliarder kroner på eksporten av olje og gass i 2022. Det er seks ganger så mye enn det som var lagt til grunn i statsbudsjettet for 2022 – mer enn et helt statsbudsjett.

Professor i samfunnsøkonomi Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo mener det er åpenbart hvordan deler av de ekstraordinære inntektene bør brukes.