– Norge ja. Dere gjorde det fantastisk under vinter-OL. Virkelig fantastisk – gratulerer, sier Arnold Schwarzenegger til DN.

Han har akkurat levert en bredside mot oljeselskapene - men vil ikke si om norske selskaper står på listen over oljeselskapene han vil gå etter.

Skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger har det siste året vært i verbal strid med president Donald Trump. Det var også hovedtemaet for en samtale med Politico-journalist Edward-Isaac Dovere under konferansen South By Southwest i Austin, Texas.

Men samtalen søndag kveld norsk tid tok en ganske annen vei. Schwarzenegger varslet fra scenen at han jobber aktivt for å dra flere ikke navngitte oljeselskaper for retten.

– Vi skal gå etter dem. Det kan jeg love deg. Det er helt uansvarlig å vite at produktet ditt dreper folk – uten at du sier ifra om det.

Han mener oljeindustrien er i samme posisjon som tobakksindustrien var, da den ble trukket for retten i flere massesøksmål i USA.

– Tobakksindustrien visste at den drepte menneske. Oljeselskapene har i tiår visst at det blir global oppvarming på grunn av fossile brennstoff, og at det dreper folk. Derfor vil vi nå gå samme vei, og vil saksøke oljeselskapene for å drepe folk over hele verden.

Schwarzenegger har engasjert seg sterkt i klimaspørsmål – både mens han var guvernør i California, og etter 2011. Han etablerte organisasjonen R20 – Regions of Climate Action – med hovedmål om å kjempe for en lavkarbon-initiativer.

Han ville imidlertid ikke si når og hvordan disse søksmålene skal komme.

– Jeg kan ikke si når. Men det kommer.

Han mener alle som selger produkter som bruker fossil energi har et ansvar for å varsle forbrukerne.

– Det er mellom syv og ni millioner mennesker som dør hvert år på grunn av forurensning. Hver eneste bensinstasjon burde henge opp en advarsel. Enhver bil burde ha en advarsel på seg.

I California har allerede temaet kommet opp. Richmond er den siste av flere byer i staten som har levert inn søksmål mot oljeselskapene – blant diss Chevron. Byene krever at selskapene skal holdes ansvarlige for klimaeffekten av fossil energi.(Vilkår)