Onsdag kom Stavanger tingrett med en midlertidig forføyning mot Statoil. Oljegiganten nektes å installere og bruke fem brønnfundamenter fra det lille selskapet Neodrill på Ålgård. Det er bare noen uker siden brønnfundamentene ble plassert på havbunnen i Barentshavet til bruk i en av tidenes mest avgjørende letekampanjer for Statoil.