Det internasjonale energibyrået (IEA) la onsdag formiddag frem en detaljert rapport for oljemarkedet i den kommende femårsperioden. IEA antar at store oljeproduserende land opprettholder planene om å øke produksjonskapasiteten selv om etterspørselsveksten avtar.

Totale investeringer innenfor oppstrømsaktiviteter i olje- og gassindustrien i hele verden ventes å øke med 11 prosent i 2023 – til 528 milliarder dollar. Hvis dette investeringstempoet blir opprettholdt vil det være tilstrekkelig til å møte den ventede etterspørselen frem til 2028.

«En påfølgende reservebuffer på minst 3,8 millioner oljefat daglig i Midtøsten bør sikre at de globale oljemarkedene er tilstrekkelig forsynt gjennom prognoseperioden», skriver IEA i den over 120 sider lange rapporten.

Robust aktivitet i Asia

IEA karakteriserer de tre siste årene som «turbulente» – med pandemien og deretter den russiske invasjonen av Ukraina. Oljeprisene er tilbake til nivåer før krigsutbruddet i fjor vinter. Dette har skjedd samtidig som at veksten i verdens største økonomier har avtatt.

Energibyrået peker på de «enestående tiltakene» som ble satt inn under pandemien og forstyrrelsene i de globale forsyningskjedene, noe som fikk inflasjonen til å skyte i været.

«På et makroøkonomisk nivå vil virkningene av covid-19 merkes i mange år ettersom penge- og finanspolitiske stimulansene som ble satt inn på grunn av pandemien trekkes tilbake», skriver IEA.

Det er svak økonomisk vekst i industriøkonomiene, men dette oppveies av en «robust aktivitet» i Asia. IEA tror Asia-regionen vil levere solid vekst når India konsoliderer statusen som den ledende økonomien i verden med høyest vekst.

IEA mener India vil få en gjennomsnittlig årlig vekst på 6,9 prosent i perioden frem til 2028. Den globale veksten vil være svak i 2023 og 2024, ifølge IEA.

Bremser markant

Perioden med høy økonomisk vekst på åtte- ni prosent i Kina, som er verdens nest største økonomi, er over.

«Kina var den siste store økonomien som opphevet de strenge pandemirestriksjonene ved slutten av 2022. Dette førte til et oppsving i oljeetterspørselen i første halvår av 2023», påpeker IEA.

Det internasjonale energibyrået viser også til de demografiske utfordringene i Kina med lave fødselsrater og tror en økonomisk vekst på rundt fire prosent blir den nye normalen.

Dette vil også ramme etterspørselen etter olje. I år vil Kina få høy etterspørsel etter olje, men deretter vil den ligge på under 300.000 fat daglig ut perioden. Mye av etterspørselen vil komme fra petrokjemisk industri.

«Etterspørselsveksten fra Kina bremser markant fra 2024. Den globale etterspørselsveksten faller fra 2,4 millioner fat dagen i 2023 til kun 400.000 fat i 2028», skriver IEA.

Asia-regionen vil stå for 90 prosent av den globale etterspørselsveksten i perioden frem til 2028. Nord-Amerika og Europa vil nå en topp i 2023-24, ifølge IEA.

Kinesisk fenomen

Det pågående skiftet i transportsektoren til elektriske kjøretøy er fortsatt i startfasen i de fleste land. Dette vil påvirke etterspørselen etter tradisjonelt drivstoff.

I 2018 ble det solgt to millioner elektriske biler i verden. I fjor var dette mer enn femdoblet til over ti millioner og det er 28 millioner elektriske biler på veiene.

«Denne bratte oppgangen har hovedsakelig vært et kinesisk fenomen», skriver IEA-teamet. I 2028 antar det vil bli solgt 26 millioner elektriske biler om fem år. Forbedringer i effektivitet, elbiler, hybrider og endrede forbrukermønster gjør at økningen i oljeetterspørsel til drivstoff vil øke med kun 600.000 fat daglig innen 2008.

Uten dette ville det ha ført til en økning i oljeetterspørselen på 7,8 millioner fat daglig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.