En vedvarende høy og stabil oljepris kombinert med kraftige kostnadskutt gir utsikter til nye, gode tider for oljebransjen.

Pengestrøm

Meglerhuset SEB venter at rekordstore kontantstrømmer fra oljeselskapene vil pløyes inn i nye investeringer, og oppjusterer sine anslag for oljeinvesteringene betydelig fremover.

Det fremgår av SEBs årlige oljeinvesteringsundersøkelse, basert på intervjuer med 30 av de største oljeselskapene i verden.

Fra en vekst på fire prosent i 2017, venter SEB at de globale oljeinvesteringene skal øke med syv prosent i 2018, stigende til ti prosent i 2019 og 15 prosent i 2020.

«Etter over et år med opphenting har bransjen kommet til et vendepunkt og er nærmere normalisering. Vi venter at det sykliske oppsvinget vil fortsette å styrke seg da vi ser sterkere underliggende fundamentale forhold», skriver SEB-analytikerne Halvor Strand Nygård, Bjarne Schieldrop, Terje Fatnes og Magnus Hjermann.

Bjarne Schieldrop er råvareanalysesjef  i SEB
Bjarne Schieldrop er råvareanalysesjef i SEB (Foto: Gunnar Lier)

Underbalanse

Råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB er optimistisk.

– Vi er på en måte i en stor syklisk oppsving i oljemarkedet på grunn av dype investeringsskutt siden 2014, sier Schieldrop til DN.

Han mener balansen i oljemarkedet er strukket ut til 2020 og omtaler 2019 som et «mellomår» med begrenset vekst blant annet på grunn av mangel på oljerør og infrastruktur.

I 2020 vil også Opec generelt, og Saudi-Arabia i samarbeid med Russland spesielt, ha ekstrem kontroll med oljemarkedet, påpeker analytikeren.

– Man får sterk produksjonsvekst i kombinasjon av USA, Brasil og Canada, men når man trekker inn resten av balansen, være seg fortsatt sterk konsum, bortfall av produksjon i Venezuela og Iran, og effekten av nye miljøkrav i shippingbransjen i 2020, får vi også underbalanse i 2020, sier Schieldrop.

Flere endelige vedtak

SEB anslår at investeringene blant 38 utvalgte oljeselskaper vil utgjøre rundt 270 milliarder dollar i 2019. Ettersom utvalget antas å utgjøre omkring 50 prosent av totalen, anslås samlede globale oljeinvesteringer å utgjøre omkring 540 milliarder dollar. Det er en økning på 23 prosent fra 2016, men likevel 40 prosent ned fra toppnivået i 2014, påpeker meglerhuset.

– Vi tror at oljeselskapene går inn i en ny æra med rekordlønnsomhet og superprofitt med sterk fri kontantstrøm. Balansene er tilbake til nivåer før oljekrisen, som definitivt har forbedret evnen til å øke investeringene. I tillegg er det rom for økte utbytter og tilbakekjøp av aksjer, sier SEB-analytiker Halvor Strand Nygård.
– Vi tror at oljeselskapene går inn i en ny æra med rekordlønnsomhet og superprofitt med sterk fri kontantstrøm. Balansene er tilbake til nivåer før oljekrisen, som definitivt har forbedret evnen til å øke investeringene. I tillegg er det rom for økte utbytter og tilbakekjøp av aksjer, sier SEB-analytiker Halvor Strand Nygård. (Foto: Fredrik Bjerknes)

SEBs analyse er at oljeselskapene går inn i en tid med den sterkeste kontantstrømmen på minst 20 år, og vil være mer enn i stand til å dekke utbytteutbetalinger og ytterligere gjeldsnedbetalinger.

«Oljeselskapenes budsjettprising er også altfor konservativ, i våre øyne, noe som gir rom for ytterligere investeringer», heter det i SEBs undersøkelse.

I tillegg til rekordhøye kontantstrømmer, påpeker meglerhuset at økonomien i nye prosjekter er attraktive og verdien av å vente har avtatt i det kostnadene har begynt å øke igjen. Derfor tror SEB på økt erstatning av reservene, som holder seg på det laveste nivået på 20 år.

Det sterke finansielle klimaet vil også føre til en kraftig økning i endelige investeringsbeslutninger, mener SEB.

Foretrekker oljeservice

Meglerhuset venter at besluttede driftsinvesteringer vil øke med 90 prosent i 2019 sammenlignet med i 2017, og en økning i volum på 65 prosent.

Av samme grunn holder meglerhuset en knapp på oljeserviceaksjer, som de mener vil gi mer valuta for pengene enn oljeselskapsaksjer.

SEB har en kjøpsanbefaling på oljeselskapene, men foretrekker likevel undervannsrørlegger Subsea 7, offshoreentreprenør Aker Solutions og seismikkselskapene Petroleum Geo-Services, Spectrum og TGS. Man ser allerede at økt prosjektaktivitet har gitt seg utslag i ordrebøkene i oljeservice, påpeker SEB-analytikerne.

«Med vår oljeprisforventning på 85 dollar fatet i 2019 og 2020 tror vi at trenden vil akselerere og at kapasitetsutnyttelsen i bransjen vil forbedre seg, og føre til bedre prising og marginer for tjenestesektoren», skriver de.

SEB oppgraderte fredag anbefalingene på oljeselskapene Equinor og Aker BP til kjøp fra hold, og oppjusterte kursmålene til henholdsvis 240 (225) og 320 (300) kroner. Kursmålet på oljeserviceselskapene TGS og Spectrum ble løftet til 400 (350) og 75 (65) kroner, begge med kjøpsanbefaling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Mens boligprisene var i ferd med å doble seg, dukket «ninja-lånene» opp
Så skjedde det stikk motsatte av det systemet trengte.
01:45
Publisert: