Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag frem tall for investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

De viser at selskapene på norsk sokkel anslår investeringer 149,7 milliarder kroner i 2023. Samtidig er oljeselskapene anslag for 2022 satt til 175,3 milliarder kroner.

Det er opp 1,5 prosent fra forrige måling da det var ventet at investeringene til olje- og gassbransjen ville være på 172,8 milliarder kroner i år, mens anslaget for 2023 var 135,3 milliarder kroner.

Anslaget for 2023 er tre prosent lavere enn anslaget som ble gitt for 2022 på samme tid i fjor. SSB skriver at man venter at at det blir levert mange nye planer til myndighetene i desember for utbyggingsprosjekter (PUD), men at tallene for disse prosjektene først kommer med i tellingene når disse er levert.

Equinor-prosjektet Wisting i Barentshavet ble nylig utsatt til 2026.

«Det er likevel grunn til å tro at anslaget for 2023 vil øke betydelig i neste telling i februar. I den tellingen blir også det første anslaget for 2024 publisert. Med alle disse utbyggingene inkludert så tidlig i anslagssyklusen er det grunn til å vente et relativt høyt førstegangsanslag for 2024», skriver SSB.

Høyere anslag

Investeringsanslagene for feltutbygging i 2023 settes opp med 12 prosent siden forrige måling, og ligger nå på 50,2 milliarder kroner.

SSB skriver at økningen skyldes at det rapportert om vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn det som tidligere er antatt.

Siden forrige anslag i august har det ikke blitt levert nye planer for utbygging og drift (PUD), men det er ventet at en rekke planer vil bli levert til myndighetene i løpet av desember som følge av oljeskattepakken som ble vedtatt under koronakrisen.

«Opphopningen av PUD-er sent i 2022 har sammenheng med skattetiltakspakken som ble vedtatt av Stortinget under pandemien. Det gis gunstig beskatning på alle utbyggingskostnader fram til og med året feltene kommer i drift, på de prosjektene som det leveres PUD på før utgangen av 2022», skriver SSB.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.