Oljeselskapene oppjusterer anslaget for årets investeringer kraftig, viser den kvartalsvise investeringstellingen som SSB la frem fredag.

Selskapene anslår at investeringene blir på 160 milliarder kroner i år. I tellingen fra november i fjor var anslaget på 144,3 milliarder kroner.

Det var på forhånd ventet en oppjustering av tallet. Ved forrige telling varslet SSB at planer for utvikling og drift (PUD) for flere prosjekter var på vei.

I desember hadde Norges Bank et anslag om en vekst i oljeinvesteringene på 6,0 prosent.

– Nå har vi et stort prisfall, og volumveksten kan komme opp i 12 til 15 prosent. Dette er mye, og langt over anslaget til Norges Bank. Her har nok sentralbanken tatt litt for lite i, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

– I tillegg rapporteres sterk vekst i investeringene i fastlandsindustrien, samt i kraftforsyning, påpeker han.

– Som ventet

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets omtaler opprevideringen som «brukbar».

– Samlet tyder dette på at oljeinvesteringene vil ha en vekst i volumtermer på om lag ti prosent i 2018, anslår Grangård.

Han legger til at det nominelle tallet er syv.

I tellingen oppgir selskapene hvor store investeringskostnader de venter at de faktisk kommer til å ha. Endringer fra ett år til det neste kan derfor skyldes høyere eller lavere aktivitet, men også at prisene stiger eller faller.

For å si noe om hvordan oljeinvesteringene påvirker aktiviteten i norsk økonomi, må verdiene derfor justeres for eventuelle prisendringer. Dersom prisene for eksempel faller, kan det reelt sett være en sterkere utvikling i investeringsaktiviteten enn verdiene tilsynelatende indikerer.

– Mindre del av norsk økonomi

Det er denne volumendringen, som fremkommer ved å justere tallene for prisendringer, som viser hvor mye investeringene bidrar til aktiviteten i økonomien. Etter fire år på rad med volumnedgang i investeringene, venter altså både Norges Bank og SSB at investeringene vil øke igjen i år.

– Når SSB nå anslår en oppgang på ti prosent, er det litt høyere enn det Norges Bank venter. Samtidig ble oljeinvesteringene i fjor litt lavere enn ventet. Samlet sett er ikke bildet veldig annerledes enn det sentralbanken har lagt til grunn, sier Grangård.

– Oljeinvesteringene er nå også en mindre del av norsk økonomi. Avviket i oljeinvesteringene og inn i bruttonasjonalprodukt blir derfor ikke veldig stort, sier han.

Nedturen bak oss

Etter at oljeprisen begynte å falle sensommeren 2014, har oljeinvesteringene falt kraftig. Fra nivåer godt over 100 dollar fatet, ble bunnen nådd på 27 dollar fatet i januar 2016.

I høst passerte oljeprisen 60 dollar fatet, og oppgangen har hatt betydning for investeringsplanene hos oljeselskaper og leverandører.

I 2016 falt oljeinvesteringene med 16,9 prosent, mens nedgangen var 2,0 prosent i fjor, ifølge desember-rapporten til Norges Bank.

Oljeinvesteringene nådde reelt sett bunnen rundt sommeren 2017, ifølge sjeføkonom Andreassen.

– Oljenedturen er bak oss, og vi er allerede på oppgang. Industrien forteller om økte ordre og selskapene rapporterer om en ganske betydelig vekst i investeringene i 2018, sier han.

Ser rentehopp

DNB Markets mener fredagens tall øker sannsynligheten for renteøkning i Norge i år.

– I rentebanen som Norges Bank la frem i desember i fjor, var det vel femti prosent sannsynlighet for en renteoppgang i desember i år. Dagens tall øker denne sannsynligheten, og vi venter også at renten blir satt opp da, skriver seniorøkonom KyrreAamdal.

Han anslår en prisvekst nær null.

– Hovedbildet er at tellingen nå gir Norges Bank mer trygghet for vurderingene om at oljesektoren igjen bidrar positivt til den økonomiske veksten og at utsiktene for norsk økonomi er styrket, skriver Aamdal.

Forrige gang sentralbanken endret renten var i mars 2016. Da ble den kuttet med 0,25 prosentpoeng til rekordlave 0,5 prosent. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Mineralsk og knusktørr hvitvin
01:07
Publisert: