Mandag ettermiddag møttes det utvidede oljekartellet Opec+ for å diskutere reguleringen av medlemslandenes oljeproduksjon fremover.

Like før klokken 16 bekrefter Opec+ at det på møtet er blitt enighet om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret.

Oljeprisen stiger betydelig etter nyhetene. Nordsjøoljen brent (spot), som brukes som referanse for oljehandel verden over, handles for over 81 dollar fatet – opp nær fire prosent.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB Commodities opplyste tidligere mandag til DN at den opprinnelige planen er en produksjonsøkning på 400.000 fat per dag i november. Schieldrop sa imidlertid at han ville bli sjokkert dersom økningen ikke ble større.

– Oljeprisen er ikke rekordhøy per i dag, men hvis de fortsetter som de gjør kan vi få 110 dollar fatet. Da har vi oljepriser på toppen av høye kull- og gasspriser, og mange kommer til å oppleve det som nærmest uansvarlig, sier Schieldrop.

Opec har tidligere begrenset oljeproduksjonen for å presse oljeprisen oppover.

– Lider jo allerede på dagens priser

Schieldrop beskriver dagens situasjon i energimarkedet som dramatisk, blant annet som følge av omfattende strømbrudd i store kinesiske industriområder, og trekker frem de globale energikrisene for kull og gass.

– Lagrene for kull og gass er langt under normalen allerede og de fortsetter å falle. Trenger man da ytterligere smerte i form av en rekordhøy oljepris? Verdens konsumenter av energipriser lider jo allerede på dagens priser, sier Schieldrop.

På seks måneder er prisen på indonesisk kull mer enn tredoblet, og som en konsekvens av dårlige vindforhold, lave gasslagre og lave eksportvolumer fra Russland har gassprisene steget til rekordhøye nivåer.

Verdien av Norges gasseksport endte i august med en ny rekord på 38 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Prisen på gass i Europa fortsatte å skyte i været gjennom september, og setter stadig nye rekorder.

Råvareanalytikeren tror det vil stilles spørsmål til Opec-kartellets intensjoner dersom de ikke øker produksjonen forbi 400.000 fat per dag neste måned.

– De har liksom brukt argumentasjonen om at de er ansvarlige og passer på at det er en balanse i markedet. Bildet av en organisasjon som er monopolistisk og prøver å melke markedet for hva er verdt kommer til å stå frem.

Ifølge Schieldrop har USA alltid kritisert Opec-kartellet for å være en profittmaksimerende, monopolistisk organisasjon, snarere enn en ansvarlig organisasjon.

Ventet ingen overraskelser

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets er enig med Schieldrop om at verdenssituasjonen er dramatisk, men trodde på forhånd at Opec+ ville holde seg til planen.

– De har sagt at de skal øke produksjonen med 400.000 fat per dag hver eneste måned fremover, og med disse månedlige møtene som Opec+ holder er det ikke forventet store overraskelser fra gang til gang siden de møtes så hyppig, sier André Martinsen.

Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets, forventer ingen store utslag fra dagens toppmøte.
Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets, forventer ingen store utslag fra dagens toppmøte. (Foto: Javad Parsa)

Martinsen trekker samtidig frem at oljekartellet nå møtes månedlig, og at det derfor ikke er så lenge til det kan gjøres justeringer.

– I og med at de nå møtes månedlig kan de justere seg, kjøpe seg litt tid, se hvordan markedet og gassprisen utvikler seg og se hvordan oljeprisen påvirkes av det. Så kan de justere i begynnelsen av november, sier oljeanalytikeren.

Kraftig opp siden nyåret

I takt med en enorm etterspørselsøkning som følge av vaksinering og gjenåpningen av samfunn verden over har oljeprisen steget betydelig i år – opp mer enn 30 prosent fra nivåer på så vidt over 50 dollar rundt nyttår.

Tirsdag forrige uke passerte oljeprisen i en periode også 80 dollar fatet for første gang siden oktober 2018. Fra bunnen på under 20 dollar fatet under pandemien i april 2020 utgjør det mer enn en firedobling av prisen.

Oljeanalytiker i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, hadde også ventet at Opec+ holdt seg til planen.

Bjørnar Tonhaugen.
Bjørnar Tonhaugen. (Foto: Rystad Energy)

– Resultatet av møtet var ingen overraskelse, men når prisene er over 80 dollar per fat, er dette et nivå som gjør kunder ukomfortable og produsentene glade, men forsiktige, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.