De sterke reaksjonene på Panama Papers viser at man har høyere etiske forventninger til Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) enn det som nå viser seg å være praksis. Etikkrådet, som gir råd til Norges Bank om observasjon eller utelukkelse, har lagt til grunn at skatteparadis ikke er et grovt brudd på våre normer.