– Jeg er generelt en optimist, så i det virkelig lange løp tror jeg det kommer til å gå greit, sier oljefondssjef Nicolai Tangen.

På kortere sikt er han langt mer usikker.

DN treffer ham på oljemessen ONS tirsdag, der han skal holde foredrag. I mellomtiden er han rundt på ulike stands og forsøker å danne seg et bilde av hva som skjer i markedet – og hvordan de ulike bedriftslederne ser på kostnader og etterspørsel.

Bakteppet for årets konferanse er energikrisen, skyhøy inflasjon og geopolitisk uro.

– Hva er ditt syn på denne krisen? Finnes det en løsning?

– Jeg tror ikke vi skal ha noe syn på den krisen egentlig. Men måten vi ser på det, er at det fører til økt prisstigning. Det er en risiko for at det kan bli enda verre, og det er noe vi må se på. Vi forsøker å se alle farene, og det er klart at inflasjon er dårlig for kapitalmarkedene, det er dårlig for aksjer og renter, sier Tangen.

Den høyeste prisveksten på flere tiår har tvunget sentralbanker til å heve rentene i et historisk tempo. Mye av inflasjonen skyldes økte priser på energi og matvarer, men den seneste tiden har dette spredt seg til å bli mer bredt basert. Frykten er at prisveksten for alvor skal bite seg fast – og bidra til en oppbremsing av økonomien.

Nøkkelen til å bli rik

De skyhøye olje- og gassprisene gir Norge enorme inntekter, som betyr at Tangen og Oljefondet får mer penger som skal investeres i markedet. Hittil i år har markedene vært preget av stigende renter, høy inflasjon og krigen i Ukraina, som har bidratt til fall for globale aksjer.

Tangen viser til at fallet har ført til at markedet nå er billigere enn det var.

– Man er litt todelt i situasjonen vi er i. For vi skal ha masse penger inn i markedet, og da er det bedre at kursene er lave enn høye. Nøkkelen til å bli rik er å kjøpe lavt og selge høyt. Det får man kanskje anledning til her, sier han.

Nøkkelen til å bli rik er å kjøpe lavt og selge høyt. Det får man kanskje anledning til her
Nicolai Tangen, sjef i Oljefondet

– Viktig å høre på Fed

Fredag i forrige uke fulgte investorer verden over nøye med på Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale på Jackson Hole-konferansen. Talen var klar: sentralbanken vil ikke trekke seg tilbake i kampen mot rask inflasjon.

Rentemarkedet har over en tid priset inn at Fed vil komme til å kutte renten allerede til neste år, mens Fed-medlemmene selv har gitt uttrykk for at pengepolitikken må holdes stram over lengre tid for å temme inflasjonen.

– Hva kan det bety for aksjer dersom Fed må holde renten høy lengre enn markedet tar høyde for?

– Det er en kompleks problemstilling, og jeg skal ikke ha for mye syn på det. Men jeg tror det er viktig å høre på hva Fed faktisk sier her, sier Tangen.

Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten med 0,75 prosentpoeng på de seneste to rentemøtene. Nå priser markedet inn 70 prosent sannsynlighet for at renten igjen blir hevet med 0,75 prosentpoeng i september.

Denne uken starter dessuten Fed med å redusere sentralbankbalansen i et enda større tempo, som innebærer at den kvitter seg med rentepapirer. Nedsalget er en del av Feds plan om å redusere porteføljen av statsobligasjoner og verdipapirer støttet opp av lån, som i løpet av de tre siste årene har nådd en størrelse på 9000 milliarder dollar.

– Vi har hatt en periode på 26 år, hvor det egentlig bare har gått opp. Det vi har sagt, er at vi tror det kan komme til å bli vanskelig fremover, blant annet fordi det er mye likviditet som skal ut av markedet. Rentene skal generelt opp, ikke positivt for obligasjoner eller aksjer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.