– Vi krever … Eh. Vi har behov for god støtte fra myndighetene.

Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor forsnakket seg litt da han mandag hadde invitert fire ordførere fra Nord-Jæren til «Sleipner»-plattformen i Nordsjøen. På veien ut ble ordførerne mørnet av en liten sveip med helikopteret rundt to av plattformene som allerede er på plass på Johan Sverdrup-feltet.

Da det gigantiske Johan Sverdrup-feltet skulle bygges ut, ble det en stor politisk debatt om elektrifisering av feltet. Equinor og partnerne ble til slutt tvunget av politikerne til å elektrifisere prosjektet for å redusere CO2-utslippene. Nå trenger Nylund og Equinor støtte for å sette i gang et nytt elektrifiseringsprosjekt.

– Vi er ikke i mål, men vi ønsker å elektrifisere Sleipner, Gudrun og Troll C, fortalte Nylund ordførerne.

Gjennom elektrifiseringen kan CO2-utslippene kuttes med rundt 600.000 tonn i året. Det tilsvarer utslippene fra rundt 300.000 biler. Det er gjennom bruk av elektrisitet istedenfor gass til drift av turbiner og prosessorer på plattformen at utslippene kan kuttes.

Hvor stor investeringen vil bli og hvor mye støtte Equinor er avhengig av, vil ikke Nylund konkretisere.

– Det er snakk om mange nuller, er alt Nylund vil si offisielt.

Etter det Dagens Næringsliv forstår, vil investeringen beløpe seg til flere milliarder kroner slik de første anslagene ser ut. Equinor og partnerne har allerede sendt inn en søknad om støtte til prosjektet på flere hundre millioner kroner.

Søknaden om støtte fra det såkalte Nox-fondet kommer samtidig som Statoil tjener mer penger enn selskapet har gjort siden 2013 da oljeprisen var over 100 dollar fatet.

Pipen en annen lyd

Nylund og Equinor vil trolig ikke møte store problemer med å få politisk støtte fra ordførerne på Nord-Jæren. Stanley Wirak, Ap-ordfører fra Sandnes og tidligere ansatt i Equinor, er blant dem i oljefylket som undrer seg over den økende motstanden fra enkelte hold, og da særlig i Oslo, mot oljeindustrien.

– Hvis du hadde tatt bort alle pengene fra folk, som denne industrien har bidratt med til velferd, skole og kultur, tror jeg pipen hadde fått en annen lyd, sa Wirak til DN etter Nylunds presentasjon. Han registrerer at det er flere som ser på oljeindustrien som en «skitten industri».

– Det er viktig å få en god debatt slik at en kommer frem til gode løsninger, sier Wirak.

Også Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø advarer mot dem som snakker ned oljeindustrien.

– Jeg opplever at det nå er ganske kjent hvor mye denne bransjen betyr. Det så en i perioden 2014 til 2017 da mange mistet jobben i industrien, sier hun og legger til:

– Verdiskaping og miljøbevissthet henger sammen. Det må denne bransjen bli flinkere til, sier hun

Mer CO2 på eldre felt

Det nye prosjektet vil, om det vedtas, sammen med elektrifiseringen av Johan Sverdrup-feltet, Martin Linge og Gina Krog redusere CO2-utslippene totalt med rundt 1,3 millioner tonn CO2 i året. Dette kommer i tillegg til andre prosjekter der utslippene er redusert med rundt 1,2 millioner tonn. Equinors langsiktige mål er å redusere CO2-utslippene med 3,2 millioner tonn innen 2030 sammenlignet med utslippene i 2008.

Å sammenligne med utslippene i 2008 gir imidlertid ikke et helt nøyaktig bilde av reduksjonene som oppnås.

– CO2-intensiteten vil øke med felt som er lenger ut i livsløpet, sier Nylund.

Det betyr at det kreves mer energi for å få ut de siste ressursene av olje- og gass når reservene reduseres i et felt.(Vilkår)