Onsdag slapp Det internasjonale energibyrået (IEA) sin månedlige rapport om oljemarkedet.

De siste månedene har prisen på nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, falt kraftig fra skyhøye nivåer. Et fat handles i dag for rundt 80 dollar i spotmarkedet.

I sin ferske rapport justerer IEA opp oljeetterspørselsanslaget litt for fjerde kvartal og varsler bratt fall i oljeproduksjon neste måned på grunn av EUs forbud mot russisk råoljeimport fra sjø og G7-landenes pristak.

Storkjøper i øst

Frem til nå har russisk olje funnet vei ut i markedet.

IEA viser til at russisk oljeeksport steg til 8,1 millioner fat per dag i november. Det er det høyeste nivået siden april. Selv om eksporten til Europa er kuttet, sendes fortsatt en del olje og oljeprodukter til europeiske land. Samtidig har eksport av diesel til Europa økt markant.

Lenger øst i verden er det særlig ett land som har økt importen av russisk olje kraftig: India.

I fjor eksporterte Russland i snitt 100.000 fat olje om dagen til India. I løpet av 2022 har tallet bare økt og økt. I november importerte India, verdens tredje største oljekonsument, 1,4 millioner fat olje per dag fra Russland.

I november sto India for 18 prosent av russisk oljeeksport.

De siste kvartalene har oljekonsumet i India økt raskere enn i noe annet land. I absolutte termer var India den største bidragsyteren til økende global etterspørsel i andre kvartal. IEA tror det også vil være slik i fjerde kvartal og første kvartal neste, før Kina vil gjenerobre førsteplassen etter hvert som smittevernregler lettes.

Utelukker ikke nytt prisrally

Fremover vil eksporten fra Russland kunne endre seg.

I starten av desember ble EU nemlig enige om pristak på russisk olje. Vedtaket trådte i kraft forrige uke, parallelt med EU-forbudet mot import av russisk olje som fraktes sjøveien.

Pristaket er satt til 60 dollar fatet. Formålet med pristaket er å gjøre det vanskeligere for Russland å omgå EUs sanksjoner ved å selge oljen til land utenfor EU. Kina og India har for eksempel ingen begrensninger på import av russisk olje, men med EUs pristak på plass skal ikke lenger selskaper kunne frakte olje som selges for mer enn det gjeldende taket.

Ifølge IEA har imidlertid prisen på russisk olje, som lenge er blitt solgt med stor rabatt, falt godt under 60 dollar fatet.

Byrået mener det nå gjenstår å se hva den fulle effekten av forbud og pristak blir. Byrået utelukker ikke ny prisgalopp, og har satt et lite kryss i kalenderen.

«Når vi går gjennom vintermånedene og mot en strammere oljebalanse i andre kvartal 2023, kan ikke enda et prisrally utelukkes», skriver IEA.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.