Natt til tirsdag offentliggjorde Det internasjonale energibyrået, IEA, sin årlige analyse av verdens energimarkeder, The World Energy Outlook. Den omfattende analysen skisserer ulike scenarioer og hva som må til for å nå målet om å redusere klimaendringene.

Det er et dystert bilde som tegnes i energimarkedenes referanseanalyse. CO2-utslippene økte i 2017, og så langt i 2018 tyder tallene på en fortsatt økning. Og det blir ikke bedre de neste tiårene om en skal tro IEA.

Byråets mest sannsynlige scenario peker mot at verden i 2040 har større utslipp av CO2 enn i dag.

– Det er en retning helt ute av kurs med det som vitenskapelig kunnskap sier er nødvendig for å takle klimaendringene, heter det i rapporten.

Må tredoble i USA

Samtidig som IEA advarer mot økte klimautslipp, er byrået redd for mangel på tilgjengelig olje i markedet. Det er den sterke etterspørselen etter olje sammen med lave investeringer i nye konvensjonelle oljeprosjekter som gjør at IEA frykter for lite olje i markedet. Frem mot 2025 venter IEA en vekst i etterspørselen samlet på rundt 7,5 millioner fat dagen. Samtidig faller produksjonen fra eksisterende felt med rundt 14,5 millioner fat og etterlater et gap mellom tilbud og etterspørsel på 22 millioner fat dagen som må fylles med nye prosjekter for å balansere tilbud og etterspørsel.

Fatih Birol, toppsjef i det internasjonale energibyrået (IEA), advarer mot kraftige prishopp på olje. Her er han fotografert under oljemessen i Stavanger i august.
Fatih Birol, toppsjef i det internasjonale energibyrået (IEA), advarer mot kraftige prishopp på olje. Her er han fotografert under oljemessen i Stavanger i august. (Foto: Tommy Ellingsen)

Ifølge IEA vil slike nye prosjekter tilføre markedet rundt ni millioner nye fat i perioden. Mangelen på 13 millioner fat er årsaken til at IEA frykter mangel på olje og kraftige prishopp som konsekvens.

– Enten må anslagene for etterspørsel eller tilbud endres for å stenge gapet, men jo lenger den ubalansen opprettholdes, jo større er risikoen for ødeleggende prishopp og økt volatilitet, skriver IEA i rapporten.

Hvis ikke investeringene i konvensjonelle prosjekter snart skrus kraftig opp, må den amerikanske skiferoljeproduksjonen tredobles innen 2025 for å skape balanse i oljemarkedet, ifølge IEA.

– Det vil være risikofylt å stole på en tredobling av amerikansk skiferolje fra dagens nivå, skriver IEA.

Langt over 100 dollar fatet

Energianalytiker Thina Saltvedt i Nordea deler frykten for et kraftig prishopp på olje.

– Investeringskuttene som ble gjort i årene 2014 til 2016 slår først inn de neste årene. Det har vært investert for lite for å dekke veksten i etterspørselen. Etterspørselsveksten vil ta slutt i slutten av neste tiår. Mange vil kvie seg for å investere, og en kan få en skvis i markedet de nærmeste årene. I verste fall kan en få en oljepris langt over 100 dollar fatet, sier Saltvedt.

Samtidig som Saltvedt og IEA frykter skvis i markedet, faller oljeprisen. Tirsdag ettermiddag ble nordsjøolje handlet til vel 69 dollar fatet, ned 17 dollar siden 3. oktober. Tina Saltvedt tror den økte politiske spenningen mellom Saudi-Arabia og USA i kjølvannet av drapet på journalisten Jamal Khashoggi er noe av årsaken til oljeprisfallet på kort sikt. I tillegg er den amerikanske skiferoljeproduksjonen høyere enn ventet.

Høyere oljepris også i grønn bane

Det er i det såkalte New Policy Scenario, det mest sannsynlige scenarioet, IEA anslår at verden risikerer knapphet på olje frem mot 2025.

IEA opererer med tre mulige utviklingsbaner fremover:

  • The Current Policy Scenario tar utgangspunkt i at dagens politikk videreføres.
  • The New Policy Scenario tar utgangspunkt i at dagens politiske planer vedtas og at eksisterende teknologi videreutvikles.
  • The Sustainable Development Scenario tar utgangspunkt i Parisavtalens klimamål og hva som må til for å innfri dem.

IEA venter en oljeetterspørsel på 106 millioner fat dagen i 2040 i sitt New Policy Scenario. Det er vel ti prosent høyere enn etterspørselen i dag. Denne etterspørselsveksten skjer til tross for at IEA regner med at det i 2040 vil være en kraftig økning av elektriske personbiler. Rundt 300 millioner elektriske biler vil være på veien i 2040. Den totale bilparken vil være to milliarder biler.

Det er bare i det såkalte bærekraftsscenarioet, Sustainable Development Scenario, at IEA regner med lavere etterspørsel etter olje. I det scenarioet regner IEA med at etterspørsel etter olje vil toppe ut allerede i 2020.

I 2040 regner IEA med at det i bærekraftsscenarioet vil etterspørres rundt 70 millioner fat dagen. Det er vel 26 prosent lavere etterspørsel enn i dag. I bærekraftsscenarioet regner IEA med en pris på 74 dollar fatet i 2025, rundt fem dollar over hva nordsjøolje handles til i dag. IEA anslår en oljepris på 64 dollar fatet i 2040 i bærekraftsscenarioet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette hittil ukjente brevet viser Einsteins frykt for Tysklands fremtid lenge før nazistene tok over
01:12
Publisert: