Nordea Markets nedjusterer sine forventninger til oljeprisen fremover.

Tidligere ventet meglerhuset en oljepris på 57 dollar fatet totalt for året i 2017 og 62 dollar per fat i 2018.

- Vi har kuttet vår oljeprisprognose til 54 dollar per fat i 2017 og 59 dollar i 2018, skriver senior oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets i enfersk rapport torsdag morgen.

Opecs’ suksess avhenger av tre ulike faktorer, forklarer hun:

* Opecs grad av tøyelighet

* Veksten blant amerikanske skiferoljeprodusenter

 * Oljeproduksjonen fra land som Libya og Nigera

Nordeas prisprognoser for nordjsøolje, dollar per fat:

Venter lagerfall

Oljeanalytikeren skriver at det virker som om markedet har mistet troen på at Opec vil «gjør alt som er nødvendig» for å redusere overproduksjonen og redusere oljelagrene tilbake til femårsgjennomsnittet innen utgangen av 1. kvartal 2018.

- Den økende skepsisen i markedet om hvorvidt oljelagrene vil falle nok til at prisen øker vil øke, tynger oljeprisen på kort sikt, forklarer Saltvedt.

Hun venter imidlertid fall i oljelagrene fra tredje kvartal, og peker på den forestående i kjøresesongen i USA. I Saudi-Arabia øker vanligvis oljeetterspørselen på sommeren, i forbindelse med sterk varme og bruk av klimaanlegg.

- Prosessen med re-balansering vil trolig fortsette og gradvis dytte oljeprisene høyere i andre halvdel av 2017 og 2018, forklarer Salvtedt.

Trenger oljepris på 55 dollar

Samtidig venter hun at skiferoljeproduksjonen vil akselerere i perioden. 

Skjer det, vil det innebære at oljekartellet Opec blir nødt til å fortsette kuttavtalen sin om de ønsker å unngå at oljeprisen dropper.

- Opec er nødt til å få prisene på olje opp til mellom 55 og 60 dollar per fat for å sikre tilstrekkelig investering i ny produksjon for å møte den kommende etterspørselen og for å dekke inn produksjonsnedgangen i «modne» oljefelt, skriver Saltvedt.

Siden 2014 har investeringene i nye produksjonsfelt falt med 42 prosent.

- Det er kun for produksjonen av skiferolje at vi venter investeringsvekst fremover, understreker oljeanalytikeren.

Produksjonen øker

Oljeprisen har falt markant siden markedet fikk tilgang på ferske tall fra henholdsvis Det internasjonale energibyrået (IEA) og USAs energiinformasjonskontor (EIA).

I sin rapport med oljelagertall for april, samt prognoser for ventet etterspørsel og produksjon av olje for neste år, skriver IEA at de har et vekstanslag for etterspørselen på 1,4 millioner fat per dag neste år. Det tror Saltvedt er å ta for hardt i

EIA rapporterte om økning i bensinlagrene på 2,1 millioner fat i løpet av uken frem til 9. juni. TDN Finans skriver at de fleste analytikerne på forhånd hadde ventet en reduksjon. Amerikansk oljeproduksjon steg, mens oljelagrene falt mindre enn ventet.

- Etterspørselen er ikke så sterk som ventet, og produksjonen fortsetter å stige til tross for lavere priser. Det er mange grunner til å selge olje, og det nedadgående momentet ser ut til å fortsette, sier Michael McCarthy, analysesjef i CMC Markets i Sydney, til Bloomberg News.

Stemmestyring er det nye store
Annonseomsetningen innenfor stemmesegmentet vil øke fra rundt 17 milliarder i dag til over 100 milliarder i 2021.
02:04
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.