Det har gått fort oppover for ekteparet Amrita Sen og bergenseren Fredrik Fosse. Høsten 2012 startet de sammen med Richard Mallinson analyseselskapet Energy Aspects fra spartanske lokaler sør for Themsen i London. Nå er de spartanske kontorene byttet ut med moderne kontorer 32 etasjer over bakken i Londons Canary Wharf.

– Amrita hadde jobbet i Barclays Capital. Hun var klar for å gjøre noe nytt. Det samme var jeg, sier Fosse.

Den gang jobbet Sen i Barclays Capital mens Fosse var strategisk rådgiver for et London-basert konsulentselskap. Alle de tre gründerne hadde studert sammen på britiske University of Warwick.

I dag er Fosse sjef for driften av Energy Aspects mens Sen reiser verden rundt og rådgir kunder om oljemarkedet. Mallinson har ansvaret for geopolitiske analyser.

Sikter mot milliarden

Det gikk ikke mer enn noen få måneder før bedriften tjente penger. Siden har kundene strømmet til analyseselskapet som i dag er blant verdens ledende. Det viser igjen i regnskapstallene. Over 12 millioner dollar, nærmere 100 millioner kroner, endte omsetningen på i fjor. Resultatet før skatt ble vel 30 millioner kroner.

– Vi driver en høymarginbutikk, sier Fosse.

Fosse reiste utenlands allerede som elev på videregående. Siden har han bodd utenfor Norge.

– Nå er vi klar for å skalere dette opp til en mye større bedrift, sier Fosse.

– Og da er planene?

– Vi kan bli mye større. Vi kan dekke mer, levere mer data og flere rapporter. Innen fem til syv år regner vi med milliardomsetning i norske kroner. Vi snakker definitivt om 100 millioner dollar, sier Fosse.

I dag er det 60 ansatte i selskapet fordelt på kontorer i London, New York og Singapore. Senere i år åpnes et nytt kontor i Houston. Så langt er det ingen norske ansatte i selskapet utenom Fosse.

– Tilfeldig, sier han.

– Vi ser på oss som en talentfabrikk. Det er det det handler om for oss. Det er en veldig god kvalitet på søkerne, sier Fosse.

Så langt er det god lønn og ikke eierandeler som er brukt for å sikre nye ansatte.

– Vi betaler veldig godt. Vi ønsker de beste, og vi ønsker å beholde dem. Lønn skal aldri være et tema, sier Fosse.

– Millionlønninger er vanlig i Londons finansdistrikt, legger han til.

Lovpriser London

På kundelisten til selskapet står oljeselskaper, investeringsbanker, hedgefond, store handelshus i råvarer, raffinerier og kjøpere av energiprodukter. De siste årene har tilgangen på informasjon om energimarkedene, ifølge Fosse, økt kraftig.

– Vi arbeider med å automatisere innhentingen og bearbeidingen av all data vi får tilgang til, sier Fosse.

Et av de nye tilbudene er samarbeid med institusjoner som til eksempel overvåker verdens skipstrafikk. Slik kan analytikerne følge lasting og lossing av oljelaster og derigjennom anslå markedsbevegelser.

Så langt har selskapet finansiert all vekst gjennom egen inntjening. Fosse tror de skal klare det også i fortsettelsen. Men det har vært nok av beilere.

– Vi har hatt mange som er interesserte.

– Hva kan selskapet være verdt?

– Det vil jeg ikke vurdere. Vi har en veldig stabil kundemasse. 90 prosent av våre kunder fornyer abonnementet. Det er høy vekst og god inntjening. Selskapet er veldig attraktivt, men det er ikke aktuelt med et salg.

– Hva skal til for å lykkes med en bedrift i London?

– London har et veldig godt miljø å starte bedrift i. Det er lett å forstå reguleringer og skattesystemet. Det er lett å sette opp selskaper og gjøre de rapporteringer en skal. Samtidig er det stor tilgang på arbeidskraft som er beredt til å jobbe hardt for å lykkes, sier Fosse.(Vilkår)