Leder Oluf Ulseth i Energi Norge har knapt vært så overrasket som da regjeringen i forslaget til statsbudsjett skrudde opp den såkalte grunnrenteskatten på vannkraft enda et hakk. Siden 2013 har grunnrenteskatten økt fra 30 prosent til 35,7 prosent på toppen av ordinær selskapsbeskatning. Regjeringen mener den totale skattebelastningen på næringen er som før, fordi den generelle selskapsskatten har falt. Det godtar ikke Ulseth.

– Vi mener det er reell skatteskjerpelse på rundt 50 millioner kroner, sier han om det siste forslaget alene.

– Når regjeringen stadig øker særskatten på vannkraft, sier den implisitt at superprofitten på vannkraften har økt i denne perioden, når kraftprisene i realiteten har falt like mye som oljeprisen.

Truer nyinvesteringene

Kraftbransjen mener skattetrykket rimer dårlig med regjeringens egne ambisjoner i Energimeldingen om tunge nyinvesteringer i norsk vannkraft. Innen 2030 har det vært snakket om 50 milliarder kroner i nyinvesteringer i maskineri, rundt fire milliarder kroner årlig.

– Det er ikke tvil om at skatteforholdene i dag ligger veldig dårlig til rette for å oppnå det myndighetene selv mener er nødvendige reinvesteringer, sier Ulseth.

Organisasjonen har lenge kjørt på med dette budskapet i alle kanaler. I tillegg har bransjen krevd at den såkalte skjermingsrenten må økes fra 0,5 til 2,5 prosent. Under politikktreffet i Arendalsuka publiserte Energi Norge en forseggjort og fargerik handlingsplan for vannkraften under tittelen «Fra arvesølv til fremtidsgull». Kraftforbrukerne i Norsk Industri har også støttet fremstøtet. Syv av åtte partier har tatt inn varme formuleringer om vannkraften i sine partiprogrammer, og energiministeren har snakket hyppig om behovet for nyinvesteringer.

– Vi har vært opptatt av at byrdene på vannkraften lettes. Da blir vi oppgitt når det går andre veien, sier Ulseth.

Finansdepartementet mener derimot skatten er såkalt nøytral og ikke påvirker investeringsadferden. Hard beskatning av overskudd skal i teorien ikke dempe investeringslysten såfremt det fortsatt er penger å tjene. Energi Norge mener virkningene i praksis er helt annerledes.

– Finansdepartementet argumenterer også med at dette er skatteinntekter som ikke kan flyttes. Men når vi ser på de investeringene som i dag går inn i vindparker, og ikke i vannkraft innenfor et norsk-svensk sertifikatsystem, er dette virkelig et konkurranseutsatt marked.

Står på sitt

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet står likevel på sitt.

– Grunnrenteskatten er nøytral, noe som betyr at en investering som er lønnsom før grunnrenteskatt, også er lønnsom etter denne skatten. Redusert selskapsskatt bedrer investeringsincentivene. Økt grunnrenteskatt rokker ikke ved dette. I energimeldingen understrekes det at vi vil legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer. Regjeringens skatteforslag bidrar derfor til å følge opp energimeldingen, sier Næsje.(Vilkår)

Seriegründerens beste råd til gründere
Forskerstjernen og seriegründer Maria Strømme gir sitt aller beste råd til nye gründere.
00:58
Publisert: