Det britiske oljeselskapet BP og den danske vindprodusenten Ørsted har signert en intensjonsavtale om å jobbe med samme for å utvikle et prosjekt for industriskalaproduksjon av grønn hydrogen, skriver BP i en pressemelding tirsdag.

Det foreslåtte prosjektet har fått navnet Lingen Green Hydrogen. Sammen vil de to selskapene i første omgang bygge en elektrolysør på 50 MW og tilknyttet infrastruktur ved BPs Lingen-raffineri nordvest i Tyskland.

Anlegget skal tilføres fornybar kraft fra en offshore vindpark i Nordsjøen tilhørende Ørsted. Hydrogenet som produseres vil bli brukt i raffineriet.

Kan være i drift om fire år

BP og Ørsted planlegger å foreta en endelig investeringsbeslutning (FID) tidlig i 2022. Det ventes at prosjektet kan være i drift i 2024.

En elektrolysør splitter hydrogen fra vann ved hjelp av elektrisitet. Hydrogen produsert på denne måten kalles grønn fordi den ikke fører til direkte utslipp av karbondioksid.

Prosjektet er ventet å produsere et tonn grønt hydrogen i timen, rundt 9000 tonn i året. Det vil erstatte 20 prosent av raffineriets nåværende forbruk av grå hydrogen. Med det kan man unngå tilsvarende 80.000 tonn CO2-utslipp i året, tilsvarende 45.000 biler i Tyskland, opplyses det.

Grå hydrogen er det minst klimavennlige hydrogenet. Dette produseres ved bruk av naturgass, kull eller olje.

– Tunge industrier som raffinerier bruker store mengder hydrogen i sine industriprosesser. De vil fortsette å trenge hydrogen, men å erstatte dagens fossilbaserte hydrogen med hydrogen produsert fra fornybar energi kan hjelpe disse industriene med å redusere sitt CO2-avtrykk betraktelig. Men først må fornybar hydrogen bli konkurransedyktig med fossilbaserte hydrogen. For å klare det trenger vi prosjekter som dette med BPs Lingen-raffineri som vil demonstrere elektrolyseteknologien i stor skala og vise ekte anvendelse av hydrogen basert på offshore vind, sier Martin Neubert, Ørsteds sjef for offshore vind, i pressemeldingen.

Sikter mot 500 MW

Prosjektet er ment å støtte en langsiktig ambisjon om å bygge mer enn 500 MW kapasitet til fornybardrevet elektrolyse ved Lingen. Når man dette målet vil det gi nok grønn hydrogen til både å ta unna hele raffineriets hydrogenetterspørsel og å gi råstoff til potensiell fremtidig syntetisk drivstoffproduksjon.

Sammen har BP og Ørsted søkt om finansiering for prosjektet fra EUs innovasjonsfond.

Lingen-raffineriet prosesserer rundt fem millioner tonn råolje i året, rundt 100.000 fat per dag. Det lages drivstoff, fyringsolje og kjemiske råstoffer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.