I fjor ble over 1500 tidligere Hafslund-aksjonærer tilkjent over en milliard kroner ekstra sammenlignet med hva Oslo kommune tilbød våren 2017, da Oslo kommune og finske Fortum ble enige om å dele strømselskapet mellom seg.

Oslo tingrett slo fast at kommunen måtte betale 147,13 kroner per aksje til de tvangsinnløste aksjonærene. Næringsbyråd Marthe Scharning Lund mente tingretten tok feil og anket saken til lagmannsretten.

Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert: Løsningssummen blir redusert med nesten ti kroner til 137,5 kroner per aksje. Samtidig blir avsavnsrenten for den usikrede delen av løsningssummen satt til tre prosent per år, mens den blir satt til 2,5 prosent av den sikrede delen.

Dommen ble avsagt med dissens.

– Vi har akkurat fått avgjørelsen fra retten og må få anledning til å studere den før vi kommenterer den mer inngående. Oslo kommune anket saken fordi vi mente at Oslo tingrett la til grunn for høye verdier og jeg tar til etterretning at lagmannsretten har kommet til samme slutning. Det er for tidlig å vurdere om saken skal ankes, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen.

Tilbudet Oslo kommune ga til minoritetsaksjonærene var 96,76 kroner. Det var en budpremie på 17 prosent sammenlignet med børskursen.

Styret i Hafslund motsatte seg tilbudet og mente det var altfor lavt. De anbefalte aksjonærene å takke nei. En verdivurdering de fikk gjort av Sparebank1 Markets konkluderte med at verdien lå mellom 138 og 160 kroner per aksje.

– Vi har siden transaksjonen ble lansert våren 2017 vært åpne på at et rettslig skjønn kan gi en høyere aksjeverdi enn tilbudet som ble gitt. Vi betalte 96,75 kroner for aksjene til Fortum som sikret oss kontroll over 90 prosent av aksjene. Vi mener vi i sum har betalt en fornuftig pris for selskapet, Hafslund-transaksjonen var starten på den restruktureringen av kraftsektoren i Sør-Øst Norge som Oslo kommune har stått i spissen for. Det demonstrerer at Oslo kommune har et aktivt og profesjonelt eierskap. Det er bra for den industrielle utviklingen av virksomhetene samtidig som et sterkere Hafslund E-CO over tid vil gi større utbytter til Oslo kommune som kommer innbyggerne våre til gode, sier Evensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.