Tirsdag kom dommen i saken der riggselskapet COSL gikk til sak for å få erstatning for tapet etter at Statoil sa opp kontrakten for riggen «COSL Innovator». I dommen fra Oslo tingrett heter det at Statoils terminering av kontrakten er urettmessig. Nå dømmes Statoil å betale store deler av leien for den resterende leieperioden til COSL. Det var hele 4,5 år igjen av kontrakten da ulykken inntraff, og riggen gikk på høye dagrater, trolig oppunder 400.000 dollar dagen. Statoil dømmes til å betale full leie for riggen i tre måneder og deretter 70 prosent av leien for den resterende perioden. I tillegg dømmes Statoil til å betale forsinkelsesrenter. I sum betyr det at Statoil dømmes til å betale rundt fire milliarder kroner til COSL.

Vurderer dommen

Kinesiskeide COSL er foreløpig sparsommelig med kommentarer. Selskapet er underlagt børsregler i Shanghai og Hong Kong.

– Vi er forhindret fra å kommentere denne dommen på grunn av børsregler vi er underlagt. Vi vil komme tilbake med ytterligere kommentarer i morgen, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen i COSL Drilling Europe.

Statoil vil nå vurdere dommen.

– Vi har mottatt tingrettens dom og konstaterer at ingen av partene har vunnet saken fullt ut. Vi vil nå gå gjennom dommen og ta stilling til om den skal ankes, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil.

I dommen heter det at kanselleringen av kontrakten er rettmessig.

Dødelig kjempebølge

Det var 30. desember 2015 «COSL Innovator» ble truffet av en kjempebølge. Bølgen traff riggen langt oppe på dekket. En person omkom, og det ble omfattende skader på riggen. I Petroleumstilsyntes rapport etter ulykken het det:

«En person omkom. Han oppholdt seg på lugaren sin på nedre dekk. Han døde momentant da bølgen slo inn vinduet på lugaren. I tillegg ble fire personer lettere skadd. To av disse fikk kutt og hodeskader, og ble innlagt på sykehus.»

Selskapet varslet tidlig Statoil om at selskapet ikke kunne klandres for ulykken. Statoil var ikke enig og hevdet ulykken skyldtes en konstruksjonsfeil på riggen. 4. mars 2016 sa Statoil opp riggkontrakten.(Vilkår)

– Værforholdene på ulykkesdagen var langt innenfor de værforhold riggen skulle vært designet for å tåle. Årsaken til skadene etter ulykken ligger innenfor COSLs kontrollsfære. Ulykken skyldes ikke en monsterbølge, men svakheter ved riggens design som ble forsterket ved at riggen var trimmet fremover, fremholdt Statoil under saken.
Lokket på for Lerum i Sogndal
DN var med da det siste glasset med jordbærsyltetøy gikk ut av den nesten hundre år gamle fabrikken i Sogndal.
02:02
Publisert: