Det er ikke bare landanleggene til Equinor som er gjenstand for oppmerksomhet fra myndighetene om dagen. Nå ber Petroleumstilsynet oljegiganten om å redegjøre for en serie mangler innen bemanning og styring i virksomheten på sokkelen.

Tilsynet har i 2019 og 2020 gjennomført 68 tilsynsaktiviteter på offshore-feltene til selskapet, og pekt på mangler i to tredjedeler av tilfellene, skriver tilsynet i en melding på nettsiden sin.

I et brev sendt på tirsdag ber Ptil nå Equinor og Arne Sigve Nylund, som leder forretningsomåredet Utvikling og produksjon Norge (UPN), om en redegjørelse med svarfrist på fredag.

I meldingen viser tilsynet til:

  • Avvik i 17 tilsynsaktiviteter
  • Forbedringspunkter i ytterligere 12
  • Utfordringer kommentert i ti andre

– Vi har også gjennomgått et utvalg av Equinors interne granskningsrapporter etter hendelser i perioden 2018–2020. I disse rapportene har mangelfull kompetanse blitt trukket frem, eller ser ut til å være medvirkende faktor i en betydelig andel av hendelsene. I tillegg er tidspress og stress nevnt i enkelte granskningsrapporter, skriver tilsynet.

– Det samlede bildet fra våre tilsyn og Equinors egne granskninger viser mangler i Equinor UPNs styring av bemanning og kompetanse.

Equinor er under press etter flere alvorlige hendelser på landanleggene i Norge i høst. Selskapet har hatt to branner, og har meldt om store oljeutslipp over en lengre tidsperiode på oljeraffineriet på Mongstad.

På torsdag kommer også Miljødirektoratet med har kritikk av Equinor i to brev til selskapet.

Tidligere denne måneden kom også Petroleumstilsynet med et pålegg til Equinor for manglende tilrettelegging for arbeidstagermedvirkning og at det ikke er viet nok tid til vernearbeid. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.