Torsdag ettermiddag ble det inngått forlik mellom Alfred Ydstebø, Petter Smedvig Hagland, Kjetil Andersen og Thomas Mjeldheim og selskaper knyttet til de fire.

– Forliket innebærer at Kjetil Andersen, TPG, Petrus, Petter Smedvig Hagland og Thomas Mjeldheim anerkjenner at tingrettens vurdering av ansvarsgrunnlaget i dom avsagt i Stavanger tingrett 17. august 2018 er riktige, står det i en pressemelding.

Dermed er årets kjendiskrangel i oljebyen Stavanger avsluttet. Petter Smedvig Hagland, Kjetil Andersen og Thomas Mjeldheim ble i tingretten dømt til å betale 14 millioner kroner til Base Gruppen og i tillegg 620.000 kroner for kostnader knyttet til bevissikring i saken. I utgangspunktet krevde Ydstebø 130 millioner kroner av de tre og deres selskaper, et beløp som ble økt til 194 millioner kroner ved sakens slutt.

– Partene er enige om å behandle innholdet i forliksavtalen konfidensielt, men det kan opplyses at motparten(e) betaler Base Gruppen noe mer enn det som følger av tingrettens dom, skriver de i pressemeldingen.

Forliksforhandlingene mellom de fire har pågått i flere uker. Forliket skal være i størrelsesorden 20 millioner kroner. Fra selve forlikssummen skal det, etter det Dagens Næringsliv forstår, trekkes fra et ukjent millionbeløp knyttet til eierandeler Kjetil Andersen har hatt i Ydstebøs eiendomsprosjekter.

Advokat Bård Koppang, Kjetil Andersen (midten) og Petter Smedvig Hagland fra rettssaken i vår.
Advokat Bård Koppang, Kjetil Andersen (midten) og Petter Smedvig Hagland fra rettssaken i vår. (Foto: Tommy Ellingsen)

Eiendomskrangelen

Kjetil Andersen var i mange år en nær medarbeider av Alfred Ydstebø og bygget opp den tidligere Acta-gründerens eiendomssatsning. Men det tette forholdet endte i en bitter konflikt og krangel om hotelltomten Alstor utenfor Stavanger-sentrum.

Det sentrale spørsmålet i saken har vært om Ydstebøs tidligere ansatte Kjetil Andersen spilte en avgjørende rolle da Smedvig-arving Petter Smedvig Hagland fikk kjøpe en attraktiv tomt med et gammelt hotell i Stavanger.

Ydstebø mener Andersen brøt konkurranseklausulen han hadde med Ydstebøs selskap Base-gruppen og hjalp sin nye partner Petter Smedvig Hagland slik at sistnevnte fikk kjøpe hotellet og tomten. Det var Smedvig Haglands selskap Petrus som signerte kjøps­avtalen, men Ydstebøs advokater mener det hele tiden var meningen at et annet selskap kalt TPG skulle eie den. TPG er Kjetil Andersens, Thomas Mjeldheims og Petter Smedvig Haglands felles selskap. Dommeren har festet lit til denne versjonen, og kaller plasseringen av kjøpet i Petrus en omgåelsesmanøver.

«Retten finner at hverken Hagland, Andersen eller Mjeldheim kan ses å ha sett noen etiske, moralske eller rettslige betenkeligheter opp mot Andersens konkurranseklausul, i deres felles bestrebelser for å sikre Alstor-eiendommen for TPG. Bevisførselen har vist at det eneste de har forholdt seg til i så måte, har vært den eventualitet som lå i oppdagelsesrisikoen og påfølgende mulig pågang fra Base Gruppen.»

Alstor-kjøper Petter Smedvig Hagland stående med jakken i hånden bak.
Alstor-kjøper Petter Smedvig Hagland stående med jakken i hånden bak. (Foto: Tommy Ellingsen)

Skjelte hverandre ut

Scenene i Stavanger tingrett under rettsforhandlingene i vår var til tider opphetede. Både Ydstebø og hans finansdirektør anklaget Andersen for hans angivelige «lemfeldige forhold til moral og etikk».

Andersen påsto på sin side at han hadde vært utsatt for en heksejakt fra sin gamle arbeidsgiver Base-gruppen helt siden han sluttet.

– Jeg synes det er helt forkastelig å sitte her. Det har vært en personjakt fra dag én. Jeg har aldri opplevd at noen har snakket så mye dritt om meg, sa Andersen i retten i mars.

– Jeg registrerer at jeg er tillagt motiver om alt fra personlig heksejakt til å prøve å slå TPG konkurs. Jeg kan betrygge alle med at det ikke stemmer, sa Ydstebø i sin forklaring noen dager senere.

I en epost til sitt eget styre omtalte Hagland på et tidspunkt Ydstebø som en skrikende og skrålende «chihuahua».

Chihuahua er en ilter liten rasehund.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her laget tre menn en allianse høsten 2008
Bli med på historisk sightseeing på Wall Street
01:54
Publisert: