Det kriserammede seismikkselskapet PGS vil hente inn 75 millioner dollar, 710 millioner norske kroner. Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag ettermiddag. I tillegg til kapitalinnhentingen ønsker PGS å hente inn i 50 millioner dollar i ny, usikret gjeld under en gjeldsavtale.

– Selskapet planlegger å benytte nettoprovenyet fra kapitalinnhentingen til å gjeldsavskriving i tredje kvartal 2023, økt buffer til et minimum likviditet i eksisterende låneavtaler, sammen med det pågående markedet for utvinning i marin geofysikk, og ytterligere styrke selskapets balanse i forkant av et refinansieringsbehov i tredjekvartal 2023, skriver selskapet i meldingen.

Eksisterende aksjonærer har forpliktet seg til å kjøpe nye aksjer verdt i underkant av 400 millioner kroner, heter det i børsmeldingen.

I årets første kvartal oppnådde selskapet et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 51,8 millioner dollar, ned fra 117,6 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Kontantstrømmen fra driften var på 63,4 millioner dollar, ned fra 88,6 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Selskapet har tidligere varslet at det er en risiko for at den eksisterende gjelden ikke kommer til å klare å bli nedbetalte. Hittil i år har PGS-aksjen steget med 5,9 prosent, det skjer etter et fall på 33,4 prosent det siste året.

Meglerhuset Carnegie og advokatfirmaet Bahr fungerer som tilretteleggere for kapitalinnhentingen.

PGS har slitt med høy gjeld i et stadig mer presset seismikkmarked helt siden oljekrisen, som strupet oljeselskapenes investeringer. Det er ikke mer enn om lag halvannet år siden selskapet etter flere omganger med mislykkede forhandlinger kom til enighet med flere långiverne om to års utsettelse på gjeldsforfall.

Kontantstrømmen for første kvartal 2022 var påvirket med omtrent 25 millioner dollar av fordringer som forfaller og forventes innkrevd i kvartalet. Likviditetsreserven, inkludert kontanter og kontantekvivalenter var 163,9 millioner dollar per 31. mars 2022, sammenlignet med 143,9 millioner dollar kvartalet året før.

Selskapets markedsverdi per i dag er 1,6 milliarder kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.