IEA, Det internasjonale energibyrået, offentliggjorde i formiddag sin månedlige oljerapport. I rapporten holder IEA fast på anslagene over både etterspørselen og tilbudet i inneværende år. Men byrået peker på at de økte oljelagrene, og da særlig i USA, gjør at det kan stilles spørsmål om når markedet er balansert.

Nordsjøolje handles i morgentimene til priser rundt 51,50 dollar fatet, nærmere fem dollar lavere enn for bare en drøy uke siden. Håpet i oljemarkedet har lenge vært at Opecs avtalte produksjonskutt i november kunne få ned de store lagrene av olje. Men de siste tallene fra IEA viser en liten økning i lagrene i OECD-landene. 

Det er første gang siden juli i fjor at lagrene i OECD-landene øker. Særlig var lageroppbyggingen sterk i USA der det igjen er boomlignende tilstander i enkelte skiferoljeområder. Lagrene  i USA er nå på rekordhøye nivåer, ifølge IEA.

Sprenger enighet

Den økende amerikanske skiferoljeproduksjonen, mer enn utligner produksjonsfall i andre OECD-land. Den siste månedsrapporten for februar fra IEA viser at tilbudet av olje økte med 260.000 fat dagen i februar. Den samlede globale dagsproduksjonen i februar var på 96,52 millioner fat dagen, 170.000 fat lavere enn produksjonen for et år siden. Markedet frykter at økt tilbud fra amerikanske skiferprodusenter vil sprenge enigheten blant Opec-landene. I november ble Opec-landene enige om en produksjon på 32,5 millioner fat dag, et kutt på 1,2 millioner fat dagen.

– Det er en økende bekymring for at med de litt økende oljeprisene så vil amerikanske skiferprodusenter øke produksjonen så mye at det mer enn kompenserer for de kuttene som har kommet fra Opec-landene, sa oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til DN mandag.

Etterspørselen etter olje øker jevnt, men IEA venter en lavere vekst i år enn i fjor, 1,4 millioner fat dagen i etterspørselsvekst mot 1,6 millioner fat i fjor. IEA endrer ikke sine anslag for i år.  Februartallene som ble offentliggjort i formiddag, viser at etterspørselen etter olje øker mer enn ventet i USA, mens japansk og britisk etterspørsel skuffer-.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.