Fred. Olsen Energys datterselskap Dolphin Drilling meldte torsdag ettermiddag at det har inngått en kontrakt for én brønn pluss fire opsjoner med BP Exploration Operating Company for den halvt nedsenkbare riggen «Blackford Dolphin». Kontrakten er riggselskapets første helt nye avtale siden 2013.

Fredag skyter riggaksjen i været og var etter litt over en times handel opp 15,94 prosent på Oslo Børs til en kurs på 24,60 kroner stykk.

Aksjer verdt 22 millioner kroner

En av aksjonærene i Fred. Olsen er storinvestor Tore Aksel Voldberg, som gjennom selskapene Dukat og Skøien eier til sammen 0,9 millioner aksjer, tilsvarende 1,35 prosent av selskapet, ifølge aksjonærlister.

Oppgangen til 24,60 kroner gjør at aksjene hans nå har en papirverdi på i overkant av 22,1 millioner kroner, opp fra rundt 18,9 millioner kroner ved børsslutt torsdag, med andre ord en verdistigning på rundt 3,2 millioner kroner i løpet av få timer.

Inntjeningen forutsetter at Voldberg ikke har solgt seg ut i løpet av de seneste dagene.

Voldberg er blant annet en av de største aksjonærene i eiendomsutvikleren Solon. Den siste tiden har han hamstret Solon-aksjer, og i begynnelsen av januar satt han med utgangspunkt i daværende kurs på aksjer verdt 248 millioner kroner, gjennom i overkant av 11,7 millioner aksjer.

Kontrakt på 64 millioner kroner

Riggkontrakten til Fred. Olsen har oppstart i mai, og dens verdi for det faste arbeidet er på 5,9 millioner pund, som tilsvarer rundt 64,3 millioner kroner etter fredagens kurs.

Fred. Olsen, som er opp rundt 61 prosent det siste året, har en markedsverdi på 1,3 milliarder kroner.

Ole-Andreas Krohn i DNB Markets skriver i en oppdatering fredag at meglerhuset basert på én første brønn estimerer at verdien på avtalen vil kunne gi en negativ kontantstrøm på syv millioner dollar for selskapet.

– Men vi ser samtidig potensial for et begrenset positivt resultat dersom BP velger å utøve opsjonene de har om arbeid på ytterligere fire brønner. Etter vårt syn er det et riktig skritt av selskapet å få riggen tilbake i arbeid. Det vil bidra til å øke mulighetene for ytterligere oppdrag fremover, skriver Krohn.

DNB Markets anbefaler fortsatt å selge aksjen, med et kursmål på tre kroner aksjen. (Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21
Publisert: