Riggselskapet Fred. Olsen Energy, som eier fem eldre borerigger og to boreskip, har ikke penger til å betale obligasjonsgjelden på 118 millioner dollar som forfaller i januar 2019, det tjener ikke penger og hadde ingen rigger i drift i første kvartal.

Allerede i fjor erkjente selskapet at det brøt betingelsene om at netto rentebærende gjeld, som nå er på vel 450 millioner dollar, ikke skulle overstige 4,5 ganger resultatet før avskrivninger, renter og skatt (ebitda) og fikk et unntak fra denne bestemmelsene. Unntaket varte til 30. juni.

Børsnoterte Fred. Olsen Energy eier to boreskip og fem gamle rigger bygget midt på 1970-tallet, blant dem Bideford Dolphin (bildet).
Børsnoterte Fred. Olsen Energy eier to boreskip og fem gamle rigger bygget midt på 1970-tallet, blant dem Bideford Dolphin (bildet). (Foto: Bjørn Segrov)

«Forhandler as we speak»

30. juni gikk fristen ut – uten at Fred. Olsen Energy kom til enighet med långiverne. I en børsmelding fra selskapet opplyses det at en løsning forutsetter ny egenkapital og trolig også nedskrivning av gjelden. Da raste aksjekursen med nye 15 prosent mandag og hele selskapet verdsettes nå til så vidt over 500 millioner kroner. Det er et fall på 65 prosent siden nyttår.

– Jeg kan ikke si så mye mer enn det som står i børsmeldingen. Vi forhandler videre as we speak, sier Ivar Brandvold, administrerende direktør i Fred. Olsen Energy.

– Dere erkjenner for første gang at det er behov for ny egenkapital?

– Ja, men vi kan ikke kommentere tall. Når man er i en slik prosess, kan vi ikke gå i detaljer. Men jeg vil understreke at vi er i en god dialog med alle stakeholderne her og diskusjonene og prosessen må pågå så lenge den pågår, sier han.

Anbefalt salg siden 2013

Lukas Daul, analytiker i ABG Sundal Collier, anslår at Fred. Olsen Energy trenger mellom 100 og 200 millioner dollar i ny egenkapital.

– Hva betyr det i praksis at selskapet ikke er blitt enig med långiverne?

– Men hva betyr det i praksis at selskapet ikke er blitt enig med långiverne?

– Bakteppet her er sannsynligvis at ingen er tjent med at de ikke finner en løsning. Å selge unna rigger i det markedet vi har nå, betyr tap for alle, sier han.

– Det viktigste er at partene fortsetter forhandlingene. Slike prosesser er gjerne tidkrevende. Mye handler om å finne en riktig balanse mellom gjeld og inntjening, og akkurat nå er gjelden altfor stor. Du kan godt si at de gamle Fred. Olsen-riggene er Nordsjøens arbeidshester, men det er ikke slike rigger som har fått oppdragene i det siste. Og det store spørsmålet er når – eller om – de vil bli etterspurt.

– Aksjekursen har falt med 65 prosent siden nyttår; hva anbefaler du dine kunder nå?

– Vi har hatt den samme anbefalingen på aksjen siden oktober 2013. Det har vært å selge og den anbefalingen holder vi fast på helt til det ligger en ny løsning på bordet som vi kan vurdere, sier Daul.

(For ordens skyld: Fred. Olsen Energy er kontrollert av Bonheur, Fred. Olsen og familien, som også er største aksjonær i DN-eier NHST Media Group).(Vilkår)

På kjøkkenbenken: Eggmaster
Mathias Steinbru prøver en Eggmaster.
01:19
Publisert: