Equinor har så langt ikke gitt detaljer rundt det britiske feltet Rosebank som selskapet i fjor kjøpte seg inn i for en hemmelig sum. Rosebank er det største gjenværende utbyggingsprosjektet som ikke er vedtatt i hele Nordsjøen.

Nå viser interne presentasjoner som Dagens Næringsliv har tilgang til, at Equinor regner med å produsere fra feltet i 2026.

Den interne oversikten viser at selskapet allerede i 2026 regner med en andel av produksjonen på rundt 30.000 fat dagen fra feltet, stigende til nær 40.000 fat. Internt er prosjektet nå i en fase der en ser på ulike tekniske løsninger sammen med partnerne i prosjektet.

– I Equinor bruker vi tid på å se på prosjektet. Vi tar med oss erfaringen fra utbyggingen av Castberg og arbeidet som er gjort av tidligere operatør. Målet er en robust og lønnsom løsning. Men vi ønsker ikke å kommentere tall på et så tidlig punkt, sier Erik Haaland i Equinor.

Haaland er pressetalsmann for den internasjonale virksomheten i selskapet. Equinor overtok 40 prosent av Rosebank-feltet fra Chevron i høst og ble operatør.

Storbritannia seiler opp

Rosebank, vest for Shetland, er den neste storutbyggingen på britisk sokkel. Utviklingen har tatt tid. Funnet ble gjort allerede i 2004, men har vært vanskelig å løfte på grunn av dypt vann og en isolert beliggenhet. Equinor, den gang kalt Statoil, var medeier i starten, men solgte sine 30 prosent som del av en stor byttehandel med OMV i 2013.

Daværende konsernsjef Helge Lund argumenterte den gang i en pressemelding for at Rosebank lå utenfor selskapets kjerneområde. Siden da har selskapet gjort comeback på britisk sokkel med flere prosjekter. Først i løypen ligger Mariner-feltet som nå er under utbygging øst av Shetland. Det skal etter planen komme i produksjon senere i år. Equinors interne presentasjonsmateriell viser at Mariner vil produsere mellom 35.000 og 40.000 fat dagen frem til produksjonen begynner å falle fra 2026 av.

De siste tallene for utbyggingen av Mariner-feltet viser investeringer på over 50 milliarder kroner. Rosebank-feltet vil bygges ut med et flytende produksjonsskip og undervannsløsninger, og analytikere har tidligere anslått investeringer for Rosebank på samme nivå som Mariner-feltet. Utbyggingsløsningen gjør at selskapet kan nytte kunnskapen fra utbyggingen av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Det er også ventet at en fpso-løsning vil bli brukt ved utbyggingen av Bay du Nord-feltet i Canada.

I motsetningen til Mariner-feltet som har svært store CO2-utslipp per fat, vil Rosebank ende på et mer normalt nivå på mellom åtte og ti kilo CO2 per fat olje. Equinor har i snitt ni kilo på norsk sokkel.

Halv skatt i UK

Med de to prosjektene er britisk sokkel i ferd med å bli et nytt kjerneområde for Equinor. Selskapet planlegger i år å bore fem letebrønner på britisk sokkel. Det britiske skattesystemet gjør satsingen på britisk sokkel ekstra attraktiv. Skattenivået er rundt det halve av norsk nivå.

I tillegg til feltene offshore, satser selskapet stort på offshore vindprosjekter i Storbritannia. Den siste viktige biten av Equinors britiske satsing er salg av gass.

For Equinor vil utbyggingen av Rosebank være kjærkommen. Selskapet har ikke mange store prosjekter på tegnebrettet etter 2022. På norsk sokkel er det prosjektene Peon, Grand og Krafla, mens den internasjonale virksomheten domineres av Bay du Nord, Carcará i Brasil og North Kamsomalskoye i Russland.

Onsdag refererte avisen Upstream imidlertid bransjeopplysninger om at Equinor ønsker å overta utbyggingen av OMVs Wisting-felt i Barentshavet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

EU-presidenten: -Et eget sted i helvete for dem som gikk inn for brexit
Reaksjonene lot ikke vente på seg.
01:59
Publisert: