I et møte med internasjonal presse torsdag, kom Russlands president Vladimir Putin med illevarslende uttalelser om Norges energisektor.

I en samtale med toppsjefen i det tyske nyhetsbyrået DPA, Peter Kropsch, om hvilke områder Putin ser for seg at Russland og Europa kunne samarbeide fremover sa den russiske presidenten at norske energiressurser er i ferd med å forsvinne.

Den russiske presidenten nevnte energisektoren som et mulig samarbeidsfelt, og la frem en rekke argumenter om hvorfor Tyskland bør se til Russland for sine energibehov. Ett av argumentene var altså at Norge og en rekke andre land ser sine energiressurser forsvinne.

– Hva er kilden til energiressurser for Tyskland? Norge, deres ressurser er i ferd med å forsvinne, i tillegg til i andre land der vi ser de samme tendensene, sa Putin.

Han utdypet ikke noe tidsperspektiv på når de norske ressursene eventuelt skal forsvinne.

Fallende eksport

Norge er blant de største eksportørene av olje og gass til både Europa som helhet og Tyskland. Over syv prosent av den norske oljeeksporten går til Tyskland, mens omtrent 30 prosent av gasseksporten går til samme land. I Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike utgjør norsk gass mellom 20 og 40 prosent av det samlede forbruket, ifølge Oljedirektoratet.

Volumet av eksportert norsk gass er ifølge Oljedirektoratet ventet å falle gradvis de neste tyve årene, fra 115 milliarder standard kubikkmeter, til rundt 100 milliarder.

Ifølge Oljedirektoratets ressursrapport for 2016 gir de totale gjenværende ressursene grunnlag for norsk olje- og gassproduksjon i «mange tiår fremover», dog på noe lavere nivå enn i dag. Norsk oljeproduksjon ligger på omtrent to millioner fat per dag.

Kniver på toppen

Norge og Russland kniver om å være den største olje- og gassleverandøren til Europa. Men selv om Norge har økt eksporten de siste årene og Russland har sett sin eksport falle i kjølvannet av Ukraina-krisen, troner Russland fortsatt på toppen.

Tyskland, som var utgangspunktet for Putins utsagn om Norge, er avhengig av å importere nær alt av sine energiressurser, og Russland har tradisjonelt vært den klart største tilbyderen av energiressurser, som gass, til landet.

Russisk olje- og gasseksport til Europa har falt, og ifølge tall fra EU har andelen russisk gass i EU ligget på oppunder 40 prosent de siste årene, ned fra toppen i 2010. Norge ligger på annenplass både i olje- og gasseksport til EU på tross av en volumøkning i eksporten de siste årene.

– Når det gjelder energisektoren, så nekter Tyskland å produsere atomkraft. Energibalansen i Tyskland tilsier at atomkraft ennå viktigere for Tyskland enn Russland, sier han.

Han trakk frem russisk atomkraft og nylige gassfunn i det russiske Yemal-feltet som muligheter for Tyskland og andre europeiske land.

Det er i denne videoen, via det russiske nyhetsbyrået RT, at Putin snakker med de internasjonale journalistene. Uttalelsene om Norge kommer omtrent etter 13 minutter og 19 sekunder ut i videoen:

Norge og Russland

Forholdet mellom Norge og Russland har vært betent de siste årene. Det hele toppet seg tidligere i år, da Russlands ambassade langet ut mot Norge i et 1400 ord langt brev i kjølvannet av at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) pekte på Russland som en trussel mot norske interesser.

Omtrent på samme tid kom det frem at de norske politikerne Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) ble nektet visum for et offentlig besøk til Russland.

I den samme perioden ble det også rapportert av VG og TV 2 at russisk-tilknyttede hackere hadde angrepet blant annet PST og Arbeiderpartiet i fjor høst. Utenriksdepartementet mente den gang at forholdet til Russland var «robust».(Vilkår)

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: