Seaway 7, som er en del av den Kristian Siem-dominerte oljseservicegruppen Subsea 7, melder fredag kveld at det skal hente 650 millioner dollar, eller vel 6,4 milliarder kroner, i ny kapital.

200 millioner dollar vil bli hentet inn gjennom en fortrinnsrettsemisjon der de tre største aksjonærene, som er Subsea 7 med 72 prosent, Songa med vel 14 prosent og Lotus Marine med drøyt syv prosent av aksjene, vil opprettholde sine eierandeler. Det vil si at Subsea 7 bidrar med 144 millioner dollar i emisjonen for å beholde 72 prosent av selskapet. Resten skal etter planen lånefinansieres.

Offshore vind

Pengene skal primært brukes til å finansiere to nybygde offshore vind-fartøyene «Seaway Alfa Lift» og «Seaway Ventes», skriver selskapet.

Subsea 7, som også sendte børsmelding om emisjonen i Seaway 7 fredag kveld, vil finansiere investeringen med eksisterende likviditet, som per 30. juni i år inkluderte kontanter og ekvivalenter på 464 millioner dollar, samt kreditter på til sammen én milliard dollar, ifølge børsmeldingen.

Aksjekjøpet i Seaway 7 vil ikke endre noe på forpliktelsen selskapet tidligere har kommunisert, om et utbytte på én krone aksjen.

– Sterkt marked

Seaway 7 skriver i meldingen at «selskapet opplever for tiden sterk markedsetterspørsel etter sine tjenester drevet av energiomstilling og energisikkerhetshensyn. Den økte etterspørselen muliggjør en reposisjonering av den kontraktsmessige risiko/belønningsbalansen for entreprenører som Seaway 7, og selskapet mener det er godt posisjonert for å vinne sin rettferdige andel av installasjonskontrakter, både med sin eksisterende flåte og med sine to nybygde fartøyer, Seaway Alfa Lift og Seaway Ventus.»

I juni ble mer enn fire milliarder kroner i aksjonærverdier barbert bort i Subsea 7 etter at Seaway 7 meldte om flere hundre millioner kroner i tapsavsetninger som følge av økte kostnader knyttet til to vindprosjekter der Seaway 7 er leverandør. De økte kostnadene kommer som følge av det selskapet karakteriserte som «utfordrende værforhold» og mekaniske feil, noe som har ført til «redusert fremgang» for Hollandse Kust Zuid-prosjektet.

I tillegg ble det meldt om leveringsforsinkelser knyttet til havvindprosjektet Dogger Bank A og B, noe som fører til en samlet tapsavsetning på 65 millioner dollar, om lag 640 millioner norske kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.