Førsteamanuensis og investor Siri Kalvig blir første sjef for statens nye investeringsfond, Fornybar as. Dermed slutter hun som forsker og førsteamanuensis, men ikke som investor.

1. Hva er ambisjonene?

– Jeg er redd for at det kan høres litt voldsomt ut. Men Fornybar as vil virkelig kunne bety noe i en global verden. Det er et skritt mot en bærekraftig fremtid. Det skal bli slagkraftig og får en unik posisjon.

2. Du har fått 400 millioner kroner i år, hvor stort bør fondet bli?

– Ikke jeg, da. Det skal bygges gradvis opp, men det har vært snakket om 10 til 20 milliarder kroner. Vi skal bli et lag og begynner med å rekruttere en forvalter og en finansdirektør, og så ytterligere syv-åtte i år. Så får vi tilpasse oss ettersom fondet blir oppkapitalisert.

3. Hvordan skal dere jobbe?

– Vi skal investere i ny teknologi som direkte eller indirekte bidrar til å redusere klimautslippene. For eksempel kan vi investere direkte i karbonfangst- og lagring-teknologi, men også i batteriteknologi, som bidrar til energieffektivisering. I henhold til mandatet ligger det ikke an til å prioritere plasseringer i fornybar-produksjon, som vind- og vannkraft i Norge, selv om det ikke utelukkes. Det er naturlig at fondet får en lengre tidshorisont enn private investeringsfond, som ofte sikter mot tre til fem år.

4. Hva vil du se etter i investeringer?

– Vi vil lete etter selskaper som har et stort potensial, og gjøre investeringer direkte, og vi skal se etter fond som investerer i selskaper innen miljø- og fornybar-teknologi. Det vil redusere risikoen og diversifisere porteføljen. Vi skal tjene penger. Styret diskuterer nå hvilket avkastningsmål som skal settes. Vi skal ikke bare se etter avkastning, det første kriteriet er at det skal gi klimagevinst. Styret er allerede godt i gang med en analyse av forvaltere, de har gjort en kjempejobb.

5. Du er også investor i fornybar-selskaper, hvordan skal dere håndtere habilitet?

– Jeg har listet opp alle roller og eierskap. Så får vi følge boken når det eventuelt oppstår konflikter.(Vilkår)

Teknolog Silvija Seres: -Bare tenk på Nokia da. De hadde verdens beste mobilteknologi
Teknolog Silvija Seres leder DNs teknoskole på podkast om de nye teknologiene.
02:39 Min
Publisert: