Torsdag startet den første gassen å strømme opp fra fase 1 av Ærfugl-feltet i Norskehavet. Fase 1 er i den sørlige delen, men fase 2 er den nordlige delen. Én brønn fra fase 2 i den nordlige delen har allerede vært i produksjon siden april i år.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik kan glede seg over at produksjonen fra superlønnsomme Ærfugl er i gang.
Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik kan glede seg over at produksjonen fra superlønnsomme Ærfugl er i gang. (Foto: Mikaela Berg)

Feltet der Aker BP er operatør er et av de mest lønnsomme utbyggingene på norsk sokkel. Opprinnelig var det snakk om en balansepris på 18 dollar fatet. Nå er balanseprisen under 15 dollar fatet. I dag handles nordsjøolje til vel 43 dollar fatet.

– Det spesielle med Ærfugl er for det første at det på dagens sokkel er det et stort prosjekt med en veldig god lønnsomhet. Det inneholder 300 millioner fat. For produksjonsskipet Skarv har det mye å si gjennom at prosjektet vil forlenge levetiden. Samtidig får vi redusert CO2-intensiteten med 30 til 40 prosent per fat produsert fordi vi øker volumene som gjør at vi får bedre utnyttelse av prosessanlegget, sier Sverre Isak Bjørn til Dagens Næringsliv.

Ærfugl-feltet er et gassreservoar som inneholder rundt 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter (omregnet fra gass). Utbyggingen er et stort subsea-prosjekt utviklet i to faser, og feltet strekker seg over 60 kilometer.
Ærfugl-feltet er et gassreservoar som inneholder rundt 300 millioner fat produserbare oljeekvivalenter (omregnet fra gass). Utbyggingen er et stort subsea-prosjekt utviklet i to faser, og feltet strekker seg over 60 kilometer. (Foto: Aker BP)

Han er direktør for drift- og feltutvikling for Aker BP i Skarv-området. Aker BP er operatør på feltet, mens Equinor, Wintershall Dea og PGNiG er øvrige eiere.

Mener Aker BP tenker nytt

Ikke bare er utbyggingen svært lønnsomt, men subseaprosjektet er også gjennomført på tid og kost. Det mens andre utbyggingsprosjekter på norsk sokkel som de store feltene Martin Linge og Johan Castberg til sammen har sprukket med flere titall milliarder kroner. Til sammen har Ærfugl-prosjektet kostet åtte milliarder kroner.

– Da vi leverte plan for utbygging og drift sa vi at produksjonen skulle starte 12. november. Det holdt vi på dagen. Det er jeg virkelig stolt av, ikke minst etter de månedene vi har vært gjennom med korona, sier Bjørn.

Han mener Aker BPs alliansetenkning i forhold til leverandørene har en stor del av æren for at prosjektet er kommet innenfor både budsjett og tid.

– Vi tror veldig på allianser. Vi inkluderer leverandører tetter enn det som er vanlig, sier Bjørn.

– Hva betyr det i praksis?

– Det betyr felles incentivordninger, både opp og ned. Det betyr at en tenker en portefølje av kontrakter og ikke enkeltkontrakter. Det betyr også en veldig tett integrert prosjektorganisasjon, sier Bjørn.

Det understrekes også av Aker BP-topp Karl Johnny Hersvik i en pressemelding fredag morgen.

– Jeg er virkelig stolt av leveransene fra prosjektteamet og våre alliansepartnere, sier han.

Forlenger levetid for skip

Subsea-installasjonene på Ærfugl-feltet er koblet til produksjonsskipet på Skarv-feltet som ligger rundt 210 km vest av Sandnessjøen. Med Ærfugl-prosjektet på plass forlenges levetiden for det flytende produksjonsskipet med fem år.

Full produksjon på Ærfugl-feltet vil en først nå neste år når de to siste brønnene i den nordlige fase 2-delen kommer i produksjon. Fase2 var opprinnelig ment å stå ferdig i 2023.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.