Rekordvekst. Boom. Vendepunkt.

Det høres ut som nye takter fra Det internasjonale energibyrået, IEA, som i mange år blitt kritisert for å undervurdere veksten i fornybar energi. År etter år har den faktiske veksten vist seg sterkere enn IEAs forventninger.

– Vi er vitne til fødselen av en ny æra for solenergi, sier IEA-sjefen Fatih Birol i en melding samtidig med at IEA onsdag morgen offentliggjorde sin årlige rapport om fornybar energi.

Der ble fjoråret oppsummert slik:

  • Ny solenergi vokste med 50 prosent, og nådde 74 gigawatt.
  • Fornybar energi sto for to tredjedeler av all ny kraft, nær 165 gigawatt.
  • Solenergi er vinneren, og vokste for første gang alene mer enn kull.

– Vi venter nå at fornybar energi vil vokse med 1000 gigawatt innen 2022, som tilsvarer halvparten av den nåværende kapasiteten på kull, som det tok 80 år å bygge, sier IEA-sjefen, Fatih Birol, som har oppjustert fjorårets anslag for veksten de neste fem årene med 12 prosent. Det er litt lavere enn veksten IEA anslo i fjor.

Drevet av sterke subsidier og kostnadsreduksjoner, venter IEA at fornybar kraftproduksjon vil øke med 43 prosent på fem år. Dermed vil fornybar energi øke sin andel av kraftproduksjonen fra 24 til 29 prosent innen fem år, tror IEA.

Ikke imponert

Erik Sauar, som investerer i solteknologiselskaper, følger fornybarmarkedet tett. Han er ikke imponert over IEAs nye anslag, og mener byrået gjentar sine tidligere feil.

– IEAs anslag representerer ikke bare en utflating, men innebærer i realiteten en ganske kraftig nedgang i ny installert solstrøm frem til 2022, sier Sauar.

Han viser til at rapporten anslår at det skal installeres 438 gigawatt solenergi på seks år mens markedet allerede i år ligger an til nærmere 100 gigawatt. Det betyr at det gjenstår bare omtrent 70 GW i året ifølge IEA scenarioet, og dermed en nedgang på 30 prosent.

– I den 180 sider lange rapporten om fornybar energi frem til 2022 skriver IEA svært positivt om den sterke veksten i solenergi, men byrået hverken nevner eller diskuterer at de i praksis igjen spår et kraftig fall i markedet for solpaneler, sier Sauar. Han sier at IEA alltid har oppjustert sine estimater for solstrømmarkedet etter at markedet har vokst fra dem.

Sauar mener at IEA også grovt underestimerer solenergi fra frittstående anlegg, som han kjenner godt til.

– De spår at 70 millioner mennesker i Afrika og Asia vil få tilgang til enkel solstrøm fra frittstående anlegg de neste seks årene. Det tallet kan du antagelig multiplisere med ti til 700, mener Sauar.

Bommer fatalt

– IEA har bommet fatalt så mange ganger, at det er vanskelig å tro at det ikke er med vilje, mener Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult. Han konstaterer at IEA nok en gang legger til grunn det laveste scenarioet for vekst i solenergi, som betyr at de venter en nedgang i installerte solpaneler fra i år til 2022.

– Jeg har sittet i IEA-komiteer selv som Norges representant, og levert inn rådata basert på markedstall som vi har vurdert som konservative, men som IEA ikke har lagt til grunn uten at det er gitt noen forklaring. År etter år har IEA anslått for lav vekst, og for høye kostnader for fornybar energi, sier han.

Også i årets rapport legger IEA til grunn høyere priser enn det kontrakter inngås til nå, senest i dag ble det meldt om en ny kontrakt inngått for en solenergi i oljelandet Saudi-Arabia, som er langt under det IEA legger til grunn.

– Den verste konsekvensen av dette er at oljebransjen og politikere bruker tallene fra IEA som et sannhetsvitne. Det betyr at investeringer og beslutninger blir tatt på feil grunnlag, sier Thorud.

Stort gap

– Det er et stort gap her mellom hva IEA sier, og hva de legger til grunn. Igjen bommer modellen totalt, men i teksten innrømmer de at utviklingen trolig blir en annen det hovedscenarioet tilsier. Det sier Terje Osmundsen som i årevis har jobbet med å bygge ut solenergi over hele verden, som konserndirektør for Scatec Solar. Onsdag morgen offentliggjorde Statoil at det går inn med 200 millioner kroner i to solpark-prosjekter i Brasil sammen med Scatec Solar.

– En vekst på 50 prosent i 2016, er jo oppsiktsvekkende. Særlig når IEA for bare et par år siden ventet at veksten ville være på noen få prosent årlig. At IEA fremhever denne uten å reflektere over at de har bommet så fatalt, er jo interessant, sier Osmundsen, som var blant de første som påpekte at IEAs anslag ikke stemte med terrenget.

Mobbes

– Hvis de ikke ønsker å bli mobbet for sine anslag, må de slutte å publisere dem, skrev en av verdens fremste analytikere av fornybar energi, Michael Liebreich i Bloomberg New Energy Finance, før helgen.

Han viste til at IEA i fjor anslo at solenergikapasiteten vil flate ut på rundt 50 gigawatt frem til 2040.

– Bare ett år etter, ligger det an til at det vil bli installert 90 gigawatt, skriver Liebreich, og mente at IEAs anslag for vindkraft var enda verre da de i fjor ventet installert 40 gigawatt i året frem til 2040, mens det allerede i år ligger an til 60 gigawatt.

Peker på Kina

Kina blir flere ganger trukket frem av IEA som en leder i det voksende fornybarmarkedet. Ifølge IEA sto landet for nesten 50 prosent av veksten i solenergi. Årets fornybarprognose har også vokst med 12 prosent, og er spesielt drevet av høyere forventninger til vekst i Kina og India.

«Kina er fortsatt den ubestridte lederen i utvidelse av kapasitet for fornybar elektrisitet over prognoseperioden», heter det i rapporten. Det står videre at 40 prosent av den globale totalen kommer fra Kina.

Den kinesiske veksten i fornybarmarkedet kommer i hovedsak som en følge av bekymringer om luftforurensning, i tillegg til kapasitetsmål i landets femårsplan frem mot 2020. (Vilkår)

Tjøme er en magnet på finanseliten. Det ble det bråk av
I sommer er forholdet mellom en arkitekt og kommunens byggesaksbehandlere blitt gransket.
01:31
Publisert: