Det norske selskapet SN Power har fullført oppkjøpet av Ugandas største kraftverk Bujagali.

Kraftverket er Ugandas og et av Afrikas største vannkraftverk og ligger like ved utløpet til Victoriasjøen. Kjøpesummen er i underkant av tre milliarder norske kroner, ifølge en pressemelding.

SN Power kjøper to tredjedeler av aksjene fra investeringsselskapet Blackstone for nærmere tre milliarder kroner. Oppkjøpet er en av de store norske oppkjøpene som er gjort av norske selskaper i Afrika.

– Dette er i kjernen av det SN Power skal gjøre. Oppkjøpet styrker vår posisjon i Afrika, sier konsernsjef Torger Lien til DN.

Han mener kraftverket i Uganda passer rett inn i konsernets strategi.

– Oppkjøpet har vi holdt på med i tre år. Det er en god investering og er bra for regionen, påpeker Lien.

SN Power har gjort rehabiliteringsprosjekter på Filippinene og har vært tungt inne i land som Brasil og Peru.

Kapasiteten er på 250 MW, noe som ville ha vært blant Norges 25 største kraftverk. Kraftverket produserer nær halvparten av energibruken i Uganda, og erstatter i stor grad dieselaggregater. Ifølge pressemeldingen innebærer avtalen en refinansiering av anlegget som gjør at Uganda får rimeligere kraft framover.

I 2043 overføres kraftverket til den Ugandiske staten, med en antatt levetid på ytterligere 70 år.

– Dette er en stor dag for alle involverte. Avtalen sikrer Uganda ren og stabil energi i flere tiår framover. Dette er også et faktisk bevis på at vi etterlever vår strategi om å investere i fornybar energi i land under utvikling i Afrika og Asia, sier konsernsjef Torger Lien i SN Power i en pressemelding.

Selskapet SN Power ble etablert i 2002 og driver investeringer og utvikling av kommersielle vannkraftverk i flere verdensdeler. Kraftkonsernet er eid av det statlige fondet Norfund.

Dagens kraftverk ble satt i produksjon i 2012 og er viktig for å sikre en stabil produksjon gjennom hele året.(Vilkår)

Elbilen som skal erstatte din konvensjonelle bil
Det norske markedet skriker etter elbiler med lang rekkevidde. Her er den de skriker høyest etter.
02:33
Publisert: